Tuzlanski kanton

Vlada TK prvi put subvencionira troškove boravka djece u obdaništima

Vlada Tuzlanskog kantona je danas na sjednici donijela odluku o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama. Nakon donošenja odluke Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak raspisat će konkurs na koji se mogu prijaviti roditelji koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje troškova boravka njihove djece u obdaništima.

– Vlada TK je donijela odluku o subvencioniranju dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama. Po prvi put na budžetskoj poziciji resornog ministarstva imamo sredstva za te namjene u iznosu 84.000 KM. Što se tiče visine naknade, 130 KM je za cjelodnevni boravak i 90 KM za poludnevni boravak – kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Mirsad Muhamedbegović.

Pravo na ovu podršku mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju.

Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad.

Vlada TK je u tehničkom mandatu, pa su i ostale odluke donesene na današnjoj sjednici tehničke prirode, poput refundacije troškova i usvajanja izvještaja.

Na vrh