Aktuelno

Vlada TK – Produženje važenja kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekstove sporazuma o produženju važenja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila premijera Kantona da uime Vlade potpiše sporazume.

Sporazumima je predviđeno produženje važenje kolektivnih ugovora za ove djelatnosti u Tuzlanskom kantonu na period od dvije godine.

Na vanrednoj sjednici Vlada TK je danas dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji u ministarstvima – obrazovanja i nauke, za kulturu, sport i mlade , te privrede, kao  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Radi se dokumentima neophodnim za rad i funkcionisanje novih ministarstava, koja su formirana nakon rekonstrukcije Vlade Tuzlanskog kantona.

Naime, bivše Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je razdvojeno na Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo kulture sporta i mladih, dok su Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva spojena u jedno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.

Također, Kantonalna direkcija robnih rezervi prestala je da funkcioniše kao samostalna upravna organizacija i nastavlja sa radom kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, te je zbog toga urađena izmjena i dopuna postojećeg pravilnika Ministarstva.

Na kraju, Vlada je današnjim zaključkom definirala da će Ministarstvo privrede nastaviti svoj rad u poslovnim prostorijama u kojima je do sada bilo smješteno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade će biti smješteno u prostorijama koje je do sada koristilo Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo.

Ministar za kulturu, sport i mlade, koji je do sada obnašao funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva je zadužen da u prostorijama sadašnjeg Ministarstva privrede oslobodi i osigura dovoljan dio kancelarijskog prostora za smještaj i rad zaposlenika Ministarstva privrede.

Novoimenovani ministar privrede je zadužen da, kao bivši ministar razvoja i poduzetništva, preuzimanjem dijela zaposlenika iz tog ministarstva oslobodi dovoljan dio kancelarijskog prostora za smještaj zaposlenika Ministarstva za kulturu, sport i mlade.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa je zadužen da osigura prostorije za smještaj dijela svojih zaposlenika, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.

Na vrh