Aktuelno

Vlada TK poziva na provjeru procedure za imenovanje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Uzimajući u obzir iskazani interes javnosti u pogledu imenovanja Sadika Ahmetovića na poziciju direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, u cilju osiguravanja transparentnosti, a radi boljeg razumijevanja ove situacije, Vlada Tuzlanskog kantona želi javnosti prezentirati sve činjenice ovog imenovanja.

Naime, na raspisani Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja prijavio se samo jedan kandidat, Sadik Ahmetović. Cijeneći ovu jedinu pristiglu prijavu Upravni odbor (imenovan u martu 2017.godine) je konstatovao da Ahmetović ispunjava sve uslove propisane konkursom, kao i da kandidat nikada nije procesuiran, optužen, niti osuđen za krivično djelo koje mu se u kuloarima i javnom diskursu stavlja na teret.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Upravni odbor Doma je imenovao Ahmetovića na poziciju direktora Doma.

U cijelom ovom procesu, imajući u vidu sve navedeno Vlada Tuzlanskog kantona nije imala formalno – pravnog razloga zbog kojeg ne bi dala svoju saglasnost za imenovanje.

 

Ovim putem Vlada Tuzlanskog kantona poziva nadležne inspekcijske i druge eventualno nadležne organe, da provjere ispravnost provedene procedure i utvrde osnovanost ovog imenovanja, a Vlada će postupiti u skladu sa njihovim nalazom.

Na vrh