Aktuelno

Vlada TK poziva doktore medicine i stomatologije da prekinu štrajk

Vlada Tuzlanskog kantona je, u vezi s aktuelnim štrajkom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije (SSDMS) TK i najavljenim sastankom s delegacijom kantonalne vlade, danas donijela zaključak kojim je zadužila članove delegacije koji budu razgovarali s predstavnicima ovog sindikata da se pridržavaju svih pozitivno-pravnih propisa koji uređuju oblast radno-pravnih odnosa, kao i odluka sudova i Vlade TK po ovom pitanju.

Stručni savjetnik za informisanje u Vladi TK Mensur Begić izjavio je na konferenciji za medije nakon sjednice kantonalne vlade da ova vlada započeti štrajk Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području ovog kantona smatra neosnovanim i neutemeljenim s aspekta odredbi Zakona o radu u FBiH.

Kantonalna vlada poziva doktore medicine i stomatologije da ovaj štrajk prekinu i da se aktivno uključe u pregovaranje o produženju važenja Kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva putem Nezavisnog sindikata zaposlenika u oblasti zdravstva, koji ima reprezentativnost u ovoj grani djelatnosti na način kako se to uređuje odredbama Zakona o radu u FBiH.

Na vrh