Tuzlanski kanton

Vlada TK pokrenula konkretne aktivnosti u pravcu sanacije zgrade “Soda-So”

Na današnjoj sjednici rečeno je da Vlada Tuzlanskog kantona vodi intenzivne aktivnosti na rekonstrukciji adaptaciji zgrade „Soda-So“ u Tuzli, te je u cilju pripreme budućeg postupanja i narednih aktivnosti danas Vlada prihvatila Informaciju o do sada provedenim aktivnostima za potrebe rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i potrebnim sredstvima za nastavak aktivnosti.

 

Naime, za aktivnosti na realizaciji ranije odobrenog Idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Zgrade, izvođenje radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta, te vanjsko uređenje oko objekta neophodno je osigurati i određena finansijska sredstva. S tim u vezi, kako se u Informaciji navodi, potrebno da se ta sredstva planiraju u 2022. godini. Imajući u vidu sve navedeno, današnjim zaključkom Vlada je ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da uputi pismo namjere nadležnim organima Grada Tuzla, kojim će se izraziti namjera Vlade Tuzlanskog kantona da se uđe u postupak kupoprodaje dijela gradskog građevinskog zemljišta neophodnog za realizaciju projekta rekonstrukcije poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona na Slatini, kao i zemljišta koje je neophodno za nesmetano korištenje i upotrebu predmetne poslovne zgrade. Također, Vlada će u Programu kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2022.godinu planirati iznos od cca. 350.000,00 KM, kao procijenjenog iznosa neophodnog za kupovinu predmetnog gradskog građevinskog zemljišta.

 

Od nadležnih organa i službi Grada Tuzla je zatraženo da, po prijemu Pisma namjere započnu postupak parcelizacije i identifikacije parcela u dijelu gradskog građevinskog zemljišta koje bi bilo predmetom kupoprodaje, te kada za to budu spremni i ukoliko imaju odabranu odgovarajuću notarsku kuću uđu u postupak izrade prednacrta Ugovora o kupoprodaji gradskog građevinskog zemljišta za koje obje strane iskažu svoju spremnost, a po trenutno važećim cijenama gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa odlukama nadležnih gradskih organa i tijela. Osim navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je ovlašteno da u ime Vlade Tuzlanskog kantona vrši poslove prikupljanja neophodne dokumentacije, učešća u pripremi i izradi prednacrta Ugovora o kupoprodaji i drugim neophodnim aktivnostima u tom smislu, te da prije predlaganja Vladi kantona nacrta pripremljenog Ugovora o kupoprodaji pribave odgovarajuće mišljenje Kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva finansija.

Na vrh