Aktuelno

Vlada TK: Nastavljen socijalni dijalog

Današnjim sastancima delegacija Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH nastavljen je socijalni dijalog s ciljem usaglašavanja stavova i priprema za potpisivanje kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva u našem kantonu.

Tokom razgovora sa sindikatima stanje u zdravstvenom sektoru na području Tuzlanskog kantona je ocijenjeno jednim od najboljih na području cijele FBiH, što je upravo rezultat dobrih odnosa, međusobnog uvažavanja i razumijevanja između socijalnih partnera. Takvo stanje potvrđuju i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u našem kantonu.

Kako su na odvojenim sastancima iznesena određena različita razmišljanja i viđenja, a u vezi sa mogućnostima dodatnog poboljšanja standarda i statusa zdravstvenih radnika, danas je inicirano da se u narednom periodu održi i zajednički sastanak predstavnika Vlade i oba sindikata, kako bi se situacija i zahtjevi u cjelosti sagledali, te na osnovu toga i ponudila realno provodiva i za sve strane prihvatljiva rješenja.

Premijer Kantona Jakub Suljkanović i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić su ovom prilikom izrazili zadovoljstvo što se Tuzlanski kanton našao u situaciji da već drugi puta u proteklih godinu dana ima mogućnost i razgovara o poboljšanju materijalnog standarda zaposlenih u oblasti zdravstva, te je fokus pregovora usmjeren ka tome da svi budu podjednako zadovoljni postignutim dogovorom.

„Sve ovo, uz finansijske i druge izvještaje o radu naših zdravstvenih institucija pokazatelj je ispravnosti politike i socijalne osjetljivosti koju, u saradnji sa upravama zdravstvenih institucija,  provode Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona“, rekao je danas premijer Suljkanović.

Na vrh