Aktuelno

Vlada TK – Mlade bračne parove osloboditi plaćanja poreza na promet nekretnina

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na vanrednoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, kojom je inicirano oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje – saopćeno je nakon sjednice Vlade.

Ovim nacrtom zakona Vlada je predložila da se od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava oslobode mladi bračni parovi starosti do 30 godina, u slučaju prijenosa vlasništva na nepokretnostima do 70 m2 površine koja služi za stanovanje, kada je kupac mladi bračni par koji prv puta rješava svoje stambeno pitanje pitanje i koji u periodu do početka primjene ovog zakona nisu vlasnici, odnosno posjednici ili nisu bili vlasnici, odnosno posjednici nepokretnosti koja je služila ili služi za stanovanje.

S obzirom na to da prihodi ostvareni od poreza na promet nepokretnosti i prava u cjelosti predstavljaju prihode gradova i općina, Ministarstvo finansija TK će eventualni prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava uputiti svim općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona i Gradskom vijeću grada Tuzla na davanje mišljenja o dostavljenoj inicijativi.

Također, Vlada je danas s ciljem usklađivanja s odredbama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH kao i preciznijeg definisanja Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kada je u pitanju smještaj u ustanove socijalne zaštite, utvrdila prijedlog izmjena i dopuna ovog zakonskog rješenja.

Odredbama Federalnog zakona o hraniteljstvu, čija primjena počinje od 23. marta 2018. godine, utvrđeni su principi hraniteljstva, pojam i vrste hraniteljstva, vrste hranjenika, podobnost za obavljanje hraniteljstva, hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika, obaveze, odgovornosti i prava hranitelja i centra za socijalni rad, prava i obaveze hranjenika, osposobljavanje i edukacija, registar i evidencija i druga pitanja iz oblasti hraniteljstva.

Propisano je i da troškove hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika plaća lice koje je smješteno u hraniteljsku porodicu, usvojitelj ili srodnik koji je prema odredbama Porodičnog zakona Federacije BiH dužan izdržavati to lice, ili drugo pravno ili fizičko lice koje je preuzelo obavezu plaćanja troškova. U suprotnom isplatu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika vrše kantonalna ministarstva.

Nakon tehničkih dorada koje su bile neophodne, a zbog kojih je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu i povučen s dnevnog reda prethodne sjednice Skupštine Kantona, Vlada TK je danas ponovno utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu.

Razlog za izmjene i dopune je otklanjanje nedostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno u odnosu na općinska i gradsko pravobranilaštvo. Naime, postojeći tekst Zakona o pravobranilaštvu sadrži rješenja koja utiču ili bi mogla uticati na samostalnost u radu pravobranilaštva.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a također je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji s drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK.

Na vrh