Tuzlanski kanton

Vlada TK – Donesen provedbeni akt za realizaciju podrške majkama porodiljama

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je na današnjoj sjednici Uredbu o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji.

 

Radi se o provedbenom aktu koji detaljno propisuje realizaciju mjere kantonalne vlade o osiguranju novčane naknade za sve porodilje u TK.

Kako je to ovom uredbom definisano, nezaposlene majke će imati novčanu pomoć, dok će zaposlene majke porodilje imati pravo na dodatnu novčanu pomoć do iznosa prosječne plaće u FBiH iz prethodne godine. Dodatnu novčanu pomoć utvrdit će centri za socijalni rad rješenjem o utvrđivanju iznosa naknade plaće, na osnovu dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje tog prava bez podnošenja posebnog zahtjeva, a za novčanu naknadu nezaposlene majke ili druge osobe koje mogu koristiti to pravo će centrima podnositi zahtjev za ostvarivanje ovog vida podrške.

 

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o statusu projekta izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, te je zatraženo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Javnog preduzeća “Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine” da intenziviraju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, s ciljem ispunjenja uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, odnosno preuzimanja dijela osnivačkih prava od Federacije BiH, razriješila Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. I federalni zdravstveni inspektor je u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru utvrdio da Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centra Tuzla nije imenovan u skladu odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te nema dva predstavnika FBiH.

 

S tim u vezi, danas je kantonalna vlada utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar, odnosno Univerzitetsku kliničku bolnicu, kao predstavnika Tuzlanskog kantona, ispred suosnivača i dijela stručnih radnika ispred JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Također, utvrđen je i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao predstavnika Tuzlanskog kantona ispred suosnivača i dijela stručnih radnika ispred JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Današnja odluka bit će dostavljena Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije BiH na konačno imenovanje.

 

Vlada je danas donijela i Zaključak u kojem se navodi da će, zbog niza nedostataka i nepravilnosti uočenih u tekstu Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla, Upravni odbor ove javne ustanove u roku od sedam dana od dana dostavljanja ovog zaključka donijeti Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla, poništiti Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla, te utvrditi i objaviti novi tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla, usklađen sa pozitivnim pravnim propisima.

 

Razriješeni su upravni odbori Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te su imenovani novi sazivi ovih tijela na period najduže do 90 dana.

Također, Vlada je danas donijela i više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK.


Komentari
Na vrh