BiH

Vlada TK: Bez snažnog socijalnog dijaloga nema izlaska iz krize u rudnicima

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Pismo podrške rudnicima uglja i rudarima u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno sindikatima radnika rudnika u FBiH i rudnika “Kreka” u borbi za ostvarivanje prava rudara – saopćeno je iz Vlade TK

Premijer tog kantona Kadrija Hodžić javno je uputio to pismo u kojem je navedeno da Vlada izražava veliku zabrinutost za negativne ekonomsko-socijalne trendove u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine i posebno za radno-socijalni status rudara rudnika “Kreka”.

Kako je naveo, kriza u rudniku “Kreka” vrh je krize koncerna JP Elektroprivrede BiH koja je kulminirala godinama nagomilanim problemima oko neriješenih pitanja cijena uglja, neobnavljanja rudarske opreme, neprovedene dokapitalizacije, a u posljednje vrijeme i restrikcijama prodaje uglja u slobodnom prometu, te oslanjanje TE Tuzla na ugalj iz rudnika Stanari umjesto na rudnik Kreka.

Nažalost, dodaje se u pismu, kriza Koncerna EP BiH i Rudnika “Kreka” je fakturirana isključivo rudarima “Kreke” te ponuđeno rješenje krize dominantno preko smanjivanja plaća i ugradnje “učinka” u plaće ne samo da nije dovoljno, nego je i kontraproduktivno, jer se ‘učinak’, upravo zbog oskudnosti opreme, naprosto ne može postići.

– Ove godine rudnik “Kreka” će, zbog nagomilanih problema, proizvesti oko milion tona uglja manje u odnosu na prošlu godinu. Taj rudnik je najveći rudnik uglja u BiH, a bilježio je najmanje ulaganja u rudarsku opremu, iako je Krekin ugalj ekološki najprihvatljiviji za TE jer ima najmanje sumpora u sastavu – navodi se u pismu.

Istaknuto je da se posljednjih četvrt stoljeća, nakon rata u BiH, obnova EP BiH i elektroprivrednog sektora najmanje odnosila na rudnike te je upravo ta činjenica došla sada na naplatu.

– Zbog izrazito negativnih okolnosti u i oko rudnika “Kreka” ova kriza će naprosto biti prenijeta na Tuzlanski kanton. Snosit ćemo sve ekonomsko-socijalne implikacije krize, koje će ponijeti privreda TK kao industrijsko-rudarsko središte regiona i BiH – rečeno je.

Stoga je, kako se navodi, Vlada TK na strani rudara i pružila je punu podršku Sindikatu radnika rudnika FBiH i rudnika “Kreka” u njihovoj sindikalnoj borbi za temeljna ljudska pitanja, odnosno prava na rad, svjesni činjenice da su u dugoročnoj perspektivi orijentirani na zelenu transformaciju.

– Upućujemo na snažan socijalni dijalog, bez kojeg nema izlaska iz ove krize, dajući podršku svakoj strategiji restrukturiranja rudnika koja ide u susret rješenju rudarskog pitanja – saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Na vrh