Aktuelno

Vlada razgovarala sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije

Kao što je jučer i najavljeno delegacija Vlade Tuzlanskog kantona razgovarala je danas sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom podcrtano je da je dijalog sa Strukovnim sindikatom cijelo vrijeme bio otvoren, te da se on odvijao putem resornih ministarstava koja su zastupala Vladu u cjelini.

Imajući u vidu da Strukovni sindikat nema reprezentativnost na području Tuzlanskog kantona, kao i činjenicu da je Tuzlanski kanton još u februaru zaključio Kolektivni ugovor za granu djelatnosti zdravstva, premijer Gutić je ovom prilikom rekao da Vlada nema namjeru, niti može i treba biti arbitar između dva sindikata koja postoje u ovoj grani. Također danas je rečeno da Vlada Sindikat smatra legalnim i njegova stajališta uvažava, ali ipak štrajk smatra nezakonitim, što su potvrdile i sudske presude.

„Štrajkom se bespotrebno ugrožava zdravstveni sistem u našem kantonu, koji je prema svim parametrima među najboljim zdravstvenim sistemima u Bosni i Hercegovini. Pored 7 miliona KM, za koliko smo već u februaru ove godine izvršili povećanje primanja uposlenika u zdravstvu, zahtjevi doktora i stomatologa koštali bi budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja dodatnih 9 miliona KM. Sve to doveli bi naš zdravstveni sistem u kolaps“, rekao je premijer Gutić.

Kako je istaknuo predsjednik Štrajkačkog odbora Admir Suljić, kolektivni ugovori za oblast doktora medicine i stomatologije već je potpisan u nekim kantonima u Federaciji BiH.

„U skladu sa Zakonom o radu pregovori o zaključenju kolektivnog ugovora se mogu voditi samo sa reprezentativnim sindikatom, a za jednu granu djelatnosti može se potpisati samo jedan kolektivni ugovor. Podsjećam, kolektivni ugovor za oblast zdravstva mi smo, kao Kanton, zaključili još u februaru ove godine i trenutno se spremamo da započnemo nove pregovore za produženje ovog kolektivnog ugovora. Ova Vlada će raditi isključivo u skladu sa zakonom, a postupci drugih kantona nisu i ne mogu biti opravdanje zašto bi Vlada TK ušla u kršenje Zakona i sudskih presuda“, rekao je premijer Gutić, te pozvao članove Strukovnog sindikata da svoje zahtjeve, kako je to i Zakon predvidio, koordiniraju sa većinskim sindikatom u ovoj oblasti, te da zajednički započnu proces pregovaranja. U tom procesu, Vlada je spremna partnerski pružiti podršku za oba sindikata i potpuno uvažavati stavove strukovnog sindikata.

Također, tokom sastanka je akcentirano da su zaposlenici u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu, do nedavnog potpisivanja kolektivnog ugovora u Sarajevskom kantonu imali najbolja materijalna prava i primanja. „I sada, nakon što je Sarajevski kanton konačno potpisao kolektivni ugovor, devet mjeseci nakon što je to urađeno u našem kantonu, naši ljekari i ostali uposlenici u zdravstvu imaju, poslije sarajevskih, najveća materijalna primanja u Federaciji BiH. Dokaz toga su prosječna primanja na UKC-u koja iznose 1.380 KM, uz plaće doktora medicine koje se kreću u rasponu od 1.400 – 4.000 KM“ rekao je premijer Gutić.

Razgovarajući o reprezentativnosti Strukovnog sindikata danas je rečeno da Vlada u potpunosti uvažava stavove i status Strukovnog sindikata, te da će reprezentativnost ovom sindikatu priznati čim taj sindikat bude ispunjavao zakonske uslove. U tom smislu premijer Gutić je ohrabrio predstavnike sindikata da iskoriste sve pravne mehanizme, kako bi dokazali reprezentativnost.

Zakon ne poznaje podjelu na doktore, medicinske tehničare i drugo osoblje unutar zdravstva. Sve ove kategorije zakonski se tretiraju kao uposlenici u oblasti zdravstva, a tako su u svojim presudama rekli i sudovi. Do tada, Strukovni sindikat, kao manjinski u grani zdravstva sva svoja prava i ulogu u pregovaranju može dobiti kroz zajednički nastup i koordinaciju sa Nezavisnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu, koji već duži niz godina ima reprezentativnost, rečeno je tokom sastanka. Drugi put za ostvarivanje reprezentativnosti jeste da se doktori medicine i stomatologije bore za izmjenu zakonske regulative, kako bi kao posebna djelatnost ili grana bili identificirani doktori medicine i stomatologije, što bi otvorilo mogućnost priznavanja njihove reprezentativnosti, te potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za samo doktore medicine i stomatologije.

Tokom sastanka spomenuti su i drugi problemi koji opterećuju oblast zdravstva, a koji se ne tiču materijalnih primanja i prava zdravstvenih radnika, ali itekako zahtijevaju aktivniji angažman sindikata. To se prije svega odnosi na poštivanje normativa koje je propisao Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

„Nažalost trenutno imamo nekoliko zdravstvenih ustanova gdje je broj medicinskog i nemedicinskog osoblja skoro izjednačen, odnosno broj npr. internista je veći nego što je to potrebno u odnosu na broj stanovništva i sl. U svemu ovome uloga sindikata nije mala, ali se nažalost u te stvari sindikati se do sada nisu značajne miješali“, rekao je premijer Gutić.

U ime Vlade današnjem sastanku, osim premijera Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefenića, prisustovali su ministri obrazovanja, nauke, kulture i sporta i rada, socijalne politike i povratka Zlatan Muratović i Zoran Jovanović. U ime Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije sastanku su prisustvovali predsjednica SSDMiS TK Nermina Kravić, predsjednica Skupštine SSDMiS TK Nedžada Hukić Suljkanović, zamjenik predsjednika Saveza SSDMiS F BiH i predsjednik Štrajkačkog odbora Admir Suljić, predsjednica SSDMiS TK – Podružnica JZU UKC Tuzla Elvira Konjić, član SSDMiS TK – Podružnica JZU UKC Tuzla Harun Brkić, član Glavnog odbora SSDMiS TK – Podružnica JZU UKC Tuzla Goran Krdžalić i sekretar SSDMiS TK Lejla Šehović.

Na vrh