Business

Vlada FBiH dala podršku nastavku gradnje poddionice Šićki Brod – Đurdevik

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o provedbi projekta poddionice Šićki Brod – Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo poddionica 2 (LOT 2).

Vlada je ovom ministarstvu naložila da, u suradnji s JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, planira potrebna sredstva u budžetu Federacije BiH za ovaj projekt u narednim godinama u skladu s dinamikom njegove realizacije.

Vlada će iz budžeta Federacije BiH nastaviti osiguravati podršku realizaciji ovog projekta tako da sredstava budu planirana u skladu s provedenim postupcima nabavke radova i usluga i vremenskom dinamikom realizacije projekta. Doneseni zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

Utvrđen javni interes za izgradnju brze ceste

Vlada FBiH je, danas donesenom Odlukom, utvrdila da je izgradnja brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica s Republikom Hrvatskom, dionica Polog – granica Republike Hrvatske, u dužini od 40,5 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Utvrđeno je da su Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove ceste, a ovom javnom preduzeću naloženo je da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH, a za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

U obrazloženju, Federalno ministarstvo ministarstvo prometa i komunikacija je navelo da je donošenje ove odluke bilo potrebno kako bi se omogućio postupak eksproprijacije nekretnina, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na ovoj dionici.

Komentari
Na vrh