Aktuelno

Vlada će osigurati uslove za nesmetan rad pravosudnih institucija

Stvaranje preduslova za početak radova na rekonstrukciji objekata u kojima su u Tuzli smješteni Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud i Kantonalno tužilaštvo, kao i izgradnju novog objekta Općinskog suda u Tuzli bile su tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića i ministrice pravosuđa i uprave Ivane Kulić sa predsjednicom Kantonalnog suda Indirom Hadžimehmedović, glavnim kantonalnim tužiocem Tomislavom Ljubićem i predsjednikom Općinskog suda u Tuzli Muhamedom Tulumovićem.

Prema odluci finansijera, planirano je da se svi radovi, kako na izgradnji novog objekta, tako i rekonstrukcija postojećeg objekta obavljaju istovremeno, a u tom slučaju dovelo bi se do  usložnjavanja uslova u kojima rade, te i eventualne blokade rada pravosudnih institucija.

Imajući u vidu navedeno, dogovoreno je da Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo iz unutrašnjih rezervi iznađu mogućnosti i neophodna finansijska sredstva za najam prostorija u kojima će za vrijeme trajanja građevinskih radova raditi pravosudne institucije.

„Razumijevajući stanje u kojem se nalaze ove tri pravosudne institucije, kao i činjenicu da bi građevinski radovi onemogućili redovan rad sudija i tužilaca, Vlada će imati razumijevanja, te osigurati privremeni smještaj za dio uposlenika, kako se ne bi dovelo u pitanje redovno postupanje i djelovanje sudova i Tužilaštva“, rekao je premijer Suljkanović.

Također, imajući u vidu da će od polovine ove kalendarske godine, zbog građevinskih radova, biti neophodno izmjestiti arhivu ovih institucija, premijer Suljkanović i ministrica Kulić su obećali da će kroz Program kapitalnih ulaganja Vlada predvidjeti sredstva za sanaciju i adaptaciju prostora u jednom od objekata u krugu Kampusa, a u koji bi se mogla smjestiti arhivska građa.

Na vrh