BiH

VISOKI PREDSTAVNIK Schmidt nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH!

Visoki predstavnik Christian Schmidt iskoristio je bonske ovlasti i danas nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH.

Visoki predstavnik Christian Schmidt iskoristio je bonske ovlasti i danas nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH koje se odnose na integritet izbornog procesa.

Tu informaciju saopštio je na konferenciji za novinare u Sarajevu, istakavši da je danas uradio ono što je trebalo biti urađeno prije mnogo godina, i što se u demokratiji samo po sebi podrazumijeva.

A to je, kako je kazao, garancija slobodnih, poštenih i demokratskih izbra za sve građane Bosne i Hercegovine.

– Prema tome, ja želim da objavim svoju odluku kojom donosim izmjene Izbornog zakona BiH, u skladu sa mojim mandatom i Aneksom 3 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao podršku najavljenom procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji – kazao je Schmidt.

Ističe kako govori o 14 prioriteta Evropske unije, među kojima je jedan od njih i izmjene Izbornog zakona, i – naglašava, to radim za građane ove zemlje.

– Ja sam sada vrlo sretan što imamo odluku Evropskog vijeća kojom je zacrtan i put u EU za Bosnu i Hercegovinu. Slogan je “Spremni ste za Evropu i Evropa za vas”. Mislim da trebamo i djelovati u tom smislu.

Svako ima pravo da kaže – naši izabrani predstavnici treba da djeluju. Oni su obavili dosta posla, znamo da je donesen veliki broj zakona, no nažalost nije došlo do sporazuma u vezi s Izbornim zakonom – dodaje Schmidt.

Kako je kazao, na neki način već u Neumu bio je dogovoren paket integriteta, kao i neki drugi paketi. Međutim, nije bilo odgovora na nedostatke u izbornom okviru koje su uočili OSCE, Vijeće evrope i neke druge međunarodne institucije.

– Danas se ne obraćam političkim strankama i političarima, već građanima, biračima ove zemlje. Jer, oni koji trebaju da izađu na izbore i glasaju su upravo građani ove zemlje, bez obzira na njihovu nacionalnu i drugu pripadnost.

Prema tome, želim podvući da se obraćam ljudima u oba entiteta i Distriktu Brčko. Ovdje nema nikakve diskriminacije i ona neće biti moguća ako stanemo zajedno – poručio je Schmidt.

Naglašava da je on kao visoki predstavnik garant postojanja i Rs-a i FBiH, te da je to njegova dužnost u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Moramo raditi za sve građane i mislim da to možemo uraditi. Radi se o vrlo jasnim međunarodnim smjernicama. Mislim da bi trebalo biti dovoljno mogućnosti i za domaće odgovorne organe da se uključe u ovo i da se postigne odgovarajući balans u interesu birača – potcrtava Schmidt.

Kaže i kako birači ne mogu čekati 10-15 godina ili više kako bi vidjeli hoće li doći do sporazuma između stranaka. Mora se ići dalje.

– Ja bih bio sretniji da smo mogli naći određenu mogućnost da se do izmjena Izbornog zakona dođe direktno od strane odgovornih stranaka ili tijela vlasti i parlamenta. Ljudi moraju biti sigurni da će njihov glas biti ispravno prebrojan.

Izmjene mogu biti predmet novih izmjena u Parlamentu. Stoga, ću dati dosta detalja u informacijama. Moja odluka stupa na snagu objavom na web stranici OHR-a.

Mislim da bi se mogli neki žaliti – ko ne želi prihvatiti temelje. Listići će biti skenirani i prebrojani, time će se onemogućiti bilo kakva promjena listića ili da izađu iz kutije sa drugačijim rezultatom – objasnio je Schmidt.

Na vrh