Aktuelno

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla iz SBB-a, BOSS-a, SDA i HDZ-a traže hitno sazivanje sjednica Gradskog vijeća a povodom aerozagađenja

Saopštenje za javnost u povodu ponovnog zahtjeva za održavanje hitne vanredne ili redovne  tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom: Urgentno  rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli

Shodno članu 59. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla vijećnici  Gradskog vijeća Tuzla iz SBB-a, BOSS-a, SDA i HDZ-a zatražili su  ponovno od predsjedavajućeg Vijeća hitno sazivanje tematske, vanredne  ili redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla sa dnevnim redom pod  nazivom: Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli.
S obzirom da predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla nije po zahtjevu  predsjednika klubova vijećnika BOSS, SBB, SDA i HDZ pristupio  organizovanju sjednice Vijeća, vijećnici iz ovih stranaka uputili su  zahtjev u kojem je, između ostalog naznačeno: Obavještavamo Vas da  ostajemo pri zahtjevu koji su Vam 3. 1. 2018. godine i u naše ime  dostavili predsjednici klubova vijećnika SBB, BOSS, SDA i HDZ  za  održavanje hitne vanredne tematske sjednice, a u istom je naznačeno da  se održavanje sjednice traži, citiramo: “shodno i članu 59. Poslovnika  Gradskog vijeća Tuzla”, završen citat, te nije imperativno zahtijevano  održavanje sjednice Vijeća shodno navedenom članu Poslovnika, pa je s  obzirom na alarmantno stanje zagađenosti Grada i najave nekoliko  desetina hiljada građana da će se organizovati i javni protesti –  predsjedavajući Gradskog vijeća bio dužan sazvati sjednicu na zahtjev  navedenih klubova vijećnika, bez zahtijevanja potpisa najmanje deset  vijećnika.
Ponovo je istaknuto da informacije objavljene i u medijima da je Tuzla  najzagađeniji grad u Evropi, obavezuju na urgentno djelovanje u cilju  zaštite zdravlja građana, koje je izrazito ugroženo otrovnom, ali i  smrtonosnom koncentracijom otrovnih čestica. Neophodno je da se sve  ustanove i preduzeća u Tuzli i okolini obavežu na poštivanje zakonskih  propisa iz oblasti zaštite zdravlja građana, da se naloži kantonalnim  i federalnim inspekcijskim organima adekvatna kontrola aerozagađenja i  obaveza ugradnje filtera za odsumporavanje u TE Tuzla, da se traži od  kantonalnih i federalnih organa poduzimanje svih mjera u cilju  smanjenja aerozagađenja u Tuzli, te da se kroz rebalans budžeta  obezbijedi da se najveći dio sredstava dobijenih iz naknade rada  termoelektrana uloži u hitno širenje mreže toplifikacije.

Na vrh