Eventi

Večeras izložba Clouds Almira Mazalovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Zadovoljstvo nam je najaviti izložbu umjetničkih radova “Clouds” autora Almira Mazalovića, koja će biti organizovana u sklopu 13. Festivala umjetnosti “Kaleidoskop”, u srijedu, 26.07.2023.godine u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla sa početkom u 20:00 sati.

“Almir Mazalović kroz postavku „Clouds“ nastoji da izrazi ono što ga interesuje, na što ima potrebu reagirati, što komentariše, što ga zbunjuje i nervira, a to su društvo spektakla, kič, površnost, konzumerizam, odsustvo kritičke svijesti…

U njegovim radovima nailazimo na sučeljavanje artificijelnosti spektakla i simulakruma utjelovljenih u komercijalnim sloganima i slikama sa bilborda i reklama sa jedne strane i subverzivnih napisa grafita, stensila ili street arta sa druge strane.Time dobijamo sliku bogatu naracijom, znakovima i značenjima u nekoliko slojeva. Dobijamo ispred sebe kompoziciju štampanu kao metasliku sastavljenu od pojedinačnih grafičkih kreacija korištenih u nekom drugom vremenu, a sada formiranih u novom kontekstu, u onom postmodernističkom smislu, gdje nestaje granica između stvarnosti i njezinih kopija.

Od iznimne je važnosti promišljanje i analiziranje svih elemenata vizualne i virtualne stvarnosti, digitalizacije i novih tehnologija, sagledavanje njihovih mogućnosti, kako dijelova tako i cjeline, do potpune dekonstrukcije i rekontekstualizacije, koje će nas navesti na promišljanja o vremenu u kome se nalazimo, vremenu površnosti i nakaradnih etičkih vrijednosti, vremenu u kome će se morati donositi civilizacijske odluke koje će se ticati i  generacija u budućnosti, ako iste  bude.” Izjavio je između ostalog dia Grbić Mujo o izložbi “Clouds”.

Almir Mazalović je diplomirani grafički dizajner i osnivač dizajn studija “UNDO design”, koji se bavi dizajniranjem komunikacijskih medija, kreiranjem  marketinških kampanja u komercijalnom, društvenom sektoru te u sektoru zaštite prirodne sredine za mnogobrojne strane i domaće korporacije, IT kompanije, međunarodne i lokalne nevladine organizacije, te institucije kulture. Autor je pet samostalnih izložbi.

Na vrh