Aktuelno

Vanredna sjednica Vlade TK – Više sredstava za održavanje i sanaciju putne mreže

Vlada Tuzlanskog kantona (TK) na  danas održanoj vanrednoj sjednici dala je saglasnost na izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019. godinu i Finansijskog plana Direkcije za period 01.01.-31.12.2019. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2020. i 2021. godinu.

Analizirajući rad Direkcije u prethodnom periodu utvrđeno je da JU Direkcija ima potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima za finansiranje radova redovnog održavanja, naročito nakon obilnih padavina i nevremena koje je zahvatilo ovaj Kanton u prethodnom periodu, a koje je značajno uticalo na nastanak odrona, udarnih rupa, zatvaranje kanala, propusta i šahtova.

Zbog tih potreba, predloženo je, i Vlada je dala saglasnost da se s pojedinih stavki u Planu rada za 2019. godinu, za koje je izvjesno da se u tekućoj godini neće moći realizovati, dio finansijskih sredstava upotrijebi za radove redovnog održavanja i sanacije stanja na mreži regionalnih puteva.

Naime, radi se o putnim pravcima i dionicama koje se, zbog prvenstveno problema imovinsko-pravne prirode, neće moći realizovati u toku tekuće godine.

S druge strane, sredstva koja bi ne realizacijom ovih projekata ostala neutrošena, će biti preusmjerena za realizaciju onih projekata i dionica koje su spremne za izvođenje radova.

U vezi s tim, a zbog velikih problema u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, nije moguća ni planirana sanacija dva klizišta, tako da se sredstva planirana za ove radove preusmjeravaju dijelom na redovno održavanje, a dijelom na finansiranje novih projekata, saopćeno je iz Pres-službe TK.

Na vrh