Tuzlanski kanton

Utvrđen program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu: Borba protiv korupcije te poboljšanje kvaliteta obrazovanja pripriteti

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila program svog rada u tekućoj godini. Ono što se može izdvojiti jeste planirana implementacija sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije, čime će Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazati da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost.

 

Izgradnja i proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova, poboljšanje kvaliteta osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja, digitalizacija i informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, unapređenje naučno-istraživačkog rada i sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, te provođenje poslova saobraćajne edukacije, osnovne su smjernice rada u oblasti obrazovanja i nauke. U fokusu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice bit će izrada planske dokumentacije i informacionih sistema za efikasno korištenje prostora i za zaštitu okoliša, uspostava funkcionalnog sistema upravljanja otpadom, proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energijske efikasnosti u javnim objektima, te unapređenje energijske efikasnosti stambenog i saobraćajnog sektora.

 

U oblasti turizma Ministarstvo planira inovirati postojeće i razviti nove atraktivne sadržaje turističke ponude sa posebnim akcentom na razvoj smještajnih kapaciteta i turističke infrastrukture, te potaknuti investicije u turizmu. Također, planirane su i aktivnosti na izgradnji saobraćajne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona, kao i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i unapređenja rada preduzeća u oblasti saobraćaja. Uz navedeno plan je i nastaviti sa osiguranjem robnih rezervi na području Tuzlanskog kantona u pogledu njihovog obima i strukture.

 

U oblasti poljoprivrede Vlada planira nastaviti trendove pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne i animalne proizvodnje. Također, planirana je i izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture, pružanje podrške razvoju veterinarstva i uspostavljanju ekološki prihvatljivog i održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem. Jačanje materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta zdravstvenih ustanova, te nastavak informatizacije i digitalizacije sistema zdravstvene zaštite glavne su odlike planiranih aktivnosti u oblasti zdravstva.

 

Također i u drugim oblastima Vlada je predvidjela nastavak postojećih programa uz njihovo djelimično inoviranje i prilagodbu potrebama njihovih korisnika.

 

Na vrh