Politika

Usvojena inicijativa zastupnika Smaje Mandžića u Skupštini TK da Vlada finansira posjetu učenika osnovih škola Memorijalnom centru u Srebrenici

Zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, Smajo Mandžić predložio je zanimljivu inicijativu koja je i usvojena, a tiče se sufinasiranja od strane vlasti u kantonu, posjete učenika svih osnovinih škola Memorijalnom centru u Srebrenici. On je o tome rekao …
“U sklopu javne rasprave na Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2022.godinu predložio sam između ostalog i izdvajanje sredstava za obavezan odlazak/ prijevoz svih đaka sa područja Tuzlanskog kantona u Srebrenicu tokom njihovog osnovnog obrazovanja i to u ukupnom iznosu od 70.000 KM.
Na kantonu trenutno gravitira 88 osnovnih škola, a većina njih u svom programu rada imaju posjetu Srebrenici/ Memorijalnom centru.
Prema informacijama koje imam, to su najčešće učenici devetih razreda osnovnih škola.
Ovom sugestijom na nacrt budžeta za 2022 godinu olakšali bi djelomično i roditeljski budžet, jer su do sada svaki izlet/ posjetu iz vlastitih sredstava finansirali.
U samom sklopu Memorijalnog centra, mjestu gdje je počinjen najgnusniji zločin nad Bošnjacima, genocid, održao bi se i čas historije gdje bi naučili nešto što se nikada nikom više ne bi smjelo ponoviti.
Bože, nikada više nikom ne dozvoli da se ponovi ” Srebrenica “- zaključuje Mandžić.
Potez hvale vrijedan!
Komentari
Na vrh