Tuzla

Usvojena inicijativa GO HDZ BiH – Jednak iznos subvencija za sve stanovnike Tuzle za mjera aerozagađenja

Na prijedlog vijećnika HDZ BiH Nikice Vidovića, Gradsko vijeće Tuzla je na prošloj sjednici usvojilo zaključak kojim će prilikom narednih javnih poziva za poboljšanje mjera energetske učinkovitosti i smanjenja aerozagađenja, a posebice kod ugradnje termo fasade i utopljavanja objekata biti jednak iznos subvencija za individualne i zajedničke stambene objekte. Naime, do sada je to bilo u različitim iznosima pa su aplikanti za individualne objekte mogli ostvariti subvenciju do 50 procenata ili maksimalno 6000 KM, a dok su aplikanti za zajedničke dijelove zgrada mogli ostvariti do 70 procenata ukupne vrijednosti investicija.

 

 

„Tražili smo i usvojeno je da od narednog javnog poziva iznos subvencije bude do 70 posto ukupne dostavljene predračunske vrijednosti ugradnje termo fasade za sve objekte bez obzira da li se radi o obiteljskim kućama ili zajedničkim dijelovima stambenih zgrada. Takvom inicijativom i zahtjevom želimo izbjeći da se vrši bilo kakva podjela između stanovnika Tuzle jer su do sada oni koji su aplicirali za individualne objekte mogli ostvariti subvenciju maksimalno do 50 procenata ukupnog troška, a ne više od 6000 KM što nije bilo jednako sa aplikantima za zajedničke dijelove zgrada. To se moralo ispraviti i dobro je da se našlo razumijevanja unutar vijećnika i da smo za sve stanovnike u budućim mjerama osigurali jednake iznose subvencija. Nadam se da će i ostale mjere kao što su toplotne pumpe i peći na pelet biti subvencionirane u iznosima do 70 procenata jer bi to puno većoj mjeri dovelo do prelaska na takve vidove zagrijavanja i smanjenja aerozagađenja“ istakao je Vidović.

 

 

Zbog tehničke naravi kako je pojašnjeno iz nadležnih Službi uvrštavanje postotka subvencije koje je usvojeno na sjednici Gradskog vijeća u iznosu od 70 procenata nije bilo moguće uvrstiti u javni poziv koji je objavljen prije dva dana, ali će se prilikom budućih javnih poziva koristiti identični kriteriji subvencije za sve koji budu aplicirali. IZ HDZ BiH ističu da je važno nastaviti sa mjerama i iznalaženjem i novih modela kako bi smanjili aerozagađenje koje je jedan od velikih problema, a posebice sa zdravstvenog aspekta.

 

 

Odjel za informiranje GO HDZ BiH Tuzla

Na vrh