Tuzla

Usvojen Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028

Na 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 27.06.2024. godine, usvojen je Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028.

 

Cilj izrade Plana upravljanja otpadom je pregled vrsta i količina otpada, analiza trenutnog načina upravljanja otpadom i postojećih kapaciteta i kreiranje mjera za narednih pet godina čija realizacija će dovesti do unapređenja upravljanja otpadom.

 

„Izrada Plana upravljanja otpadom je zakonska obaveza i na osnovu njega će se planirati aktivnosti i ulaganja sa ciljem pronalaženja najboljih opcija za upravljanje otpadom“, rekla je Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju.

 

U narednom periodu, Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028 će biti upućen na javnu raspravu kada će građani moći uputiti svoje komentare i sugestije za unapređenje ovog planskog dokumenta. Učešće javnosti u kreiranju i donošenju odluka je veoma značajno sa aspekta transparentnosti, kao i bolje realizacije mjera predviđenih Planom upravljanja otpadom.

 

Kompletan tekst Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Tuzla 2024 – 2028 se može naći na web stranici Centra za ekologiju i energiju (www.ekologija.ba).

 

Ovo saopštenje je urađeno u sklopu projekta koji finansira Evropska unija. Sadržaj ovog saopštenja je isključiva odgovornost Centra za ekologiju i energiju i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Na vrh