Aktuelno

Uspješna saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli

Pripreme za početak kolektivnog pregovaranja u oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu bile su jedan od povoda za današnji sastanak delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli. Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, koji su predvodili današnju delegaciju Vlade, istakli su da Vlada daje konstantnu podršku Univerzitetu u Tuzli.

„Vlada, putem resornog ministarstva, pozicionira Univerzitet u vrhu svojih prioriteta i želimo jasno kazati da se Univerzitet u Tuzli razvija i napreduje. Možda ne onom dinamikom kojom bi smo svi to željeli, ali tu smo da zajedno sa rektorom, Senatom i reprezentativnim sindikatom stvaramo preduslove za brži razvoj Univerziteta u Tuzli. U tom smislu tražili smo da nam Univerzitet dostavi svoj prijedlog prioritetnih infrastrukturnih projekata. Osim naučno-istraživačkog rada, za koji smo osigurali i finansijsku podršku, u narednom periodu ćemo sagledati mogućnosti i za značajnije investicije u objekte, nastavni prostor, te laboratorije na fakultetima, čime želimo utjecati na standard i kvalitetu izvođenja nastavnog procesa i doprinijeti boljem pozicioniranju Univerziteta u Tuzli“, rekao je premijer Suljkanović

„Iako imamo stabilan radno-pravni status, te u tom pogledu ne odstupamo od ostalih uposlenika u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i drugih uposlenika kod budžetskih korisnika, uposlenici u oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, još uvijek nemaju potpisan Kolektivni ugovor, koji bi im pružio sigurnost. S tim u vezi današnji sastanak je značajan iskorak i jasan je znak dobre volje i uspješne saradnje koju Univerzitet u Tuzli ima sa Vladom Tuzlanskog kantona“, istaknuo je danas predsjednik podružnice Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i nauke TK, odnosno reprezentativnog sindikata na Univerzitetu u Tuzli, Adnan Hodžić, te istaknuo da bi trebalo razmisliti o odvajanju radnopravnog statusa nastavnika i saradnika na Univerzitetu od normi, a kako bi se fokus rada nastavnika i saradnika u značajnijoj mjeri usmjerio ka naučno – istraživačkom radu.

„Naučno – istraživački rad i objavljivanje naučno – istraživačkih radova u što kvalitetnijim naučnim izdanjima, jedna je od veoma važnih stavki koje utječu na vrednovanje jednog Univerziteta, a time i njegovo pozicioniranje na rang listama visokoškolskih ustanova. U narednom periodu očekujemo značajniju podršku Vlade u vezi sa kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu i upošljavanje mladog saradničkog kadra“ riječi su rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžihgrahić, koja ističe da je Vlada i u dosadašnjem periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima, imala sluha za sve zahtjeve i prijedloge Univerziteta.

„Broj studenata koji upišu visokoškolske ustanove je relativan podatak koji ovisi o brojnim, između ostalih i demografskim faktorima. Univerzitet u Tuzli doživljava sličnu sudbinu kao i sve visokoškolske ustanove u regionu, te ćemo sagledati mogućnosti i primjenjivost normativa i standarda visokog obrazovanja na sve visokoškolske ustanove, a u kontekstu uspostave istih pravila igre za sve“, zaključio je Muratović.

Tokom današnjeg sastanka ministar Muratović je najavio i skoro raspisivanje javnog poziva za raspodjelu sredstava podrške naučno – istraživačkom radu. „Ministarstvo je ove godine planiralo sredstva za podršku naučno istraživačkim projektima u našem kantonu. Ova sredstva su usklađena sa odredbama  Zakona o visokom obrazovanju, te očekujemo da ćemo time dati jedan dodatni impuls razvoju naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu.

 

Na vrh