Tuzla

Uspješna saradnja mladih osoba sa invaliditetom i starijih osoba u MZ Batva

U okviru obilježavanja dana aktivnog starenja u MZ Batva, vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, Zijad Lugavić, susreo se sa mladim osobama sa invaliditetom, njihovim roditeljima, voditeljicom grupe Odjela za radno osposobljavanje, te direktoricom JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Vršilac dužnosti gradonačelnika je razgovarao sa učenicima i predstavnicima Zavoda o funkcioniranju Odjela za radno osposobljavanje, te predložio konkretne aktivnosti za unapređenje saradnje Grada Tuzle i Zavoda, a koje bi se odnosile na podršku mladima koji u okviru nastavnih aktivnosti u Zavodu razvijaju radne i kreativne vještine.

 

„Posebno me raduje saradnja mladih osoba iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju sa starijim osobama iz Inicijativne grupe za aktivno starenje u MZ Batva, jer mlade osobe sa invaliditetom mogu doprinijeti aktivnom starenju i kvalitetnijem životu naših sugrađana treće životne dobi. Razmjena iskustava među različitim generacijama je veoma značajna, te se ovom prilikom zahvaljujem i mladima i starijim osobama koje su pronašle način zajedničke saradnje koja traje već duže godina“, poručio je Lugavić.

Na vrh