Aktuelno

Uručeni ključevi 90 novih stanova u tuzlanskom naselju Miladije porodicama iz kolektivnog centra Mihatovići

U srijedu, 26.8.2020. godine, korisnicima kolektivnog centra Mihatovići uručeni su ključevi novoizgrađenih stanova socijalnog neprofitnog stanovanja u tuzlanskom naselju Miladije. Ključeve stanova preuzelo je 90 porodica, među kojima je 58 porodica raseljenih lica i 32 porodice domicilnog stanovništva koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, koje su koristile alternativni smještaj u Mihatovićima. Useljavanjem u nove stambene jedinice u dva stambeno-poslovna objekta u Gradu Tuzli, izgrađena u okviru realizacije Projekta CEB II- „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, osigurana su stambena riješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za devedeset porodica, odnosno 247 korisnika koji su do danas živjeli u kolektivnom centru Mihatovići, Tuzla.
“Značajno je da se zatvori problem kolektivnih centara i centara alternativnog smještaja. Ovi ljudi su godinama živjeli u lošim uslovima u Mihatovićima i mi kao lokalna zajednica treba da imamo empatiju prema onima kojima je pomoć potrebna. Današnji dan je veoma svečan i važan za sve te porodice, ali i za grad Tuzlu. Naime, u pitanju je 250 naših sugrađana kojima će život ubuduće biti bolji i kvalitetniji. Neki od njih imaju status raseljenih osoba, ali su naši sugrađani već više od 25 godina, a neki su naši domicilni stanovnici koji su zbog socijalnih poteškoća u kojima se nalaze smješteni u Mihatoviće u alternativni smještaj. Kvalitetniji život će biti i u ovoj mjesnoj zajednici jer će se otvoriti ambulanta. Nema para koje su toliko važne kao što je važna radost ovih ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Najvažnije je ulaganje u ljude, pogotovo u ljude koji dolaze iz ranjivih kategorija”, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
“Zgrada u naselju Miladije u Tuzli izgrađena je po svim evropskim standardima. Nadamo se da će do 2022. godine svi kolektivni centri biti zatvoreni”, rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Miloš Lučić.
Ministar rasljenih osoba i izbjeglica, Edin Ramić, je kazao kako je Tuzlanski kanton najznačajniji kanton po pitanju korištenja sredstava u vezi za zatvaranjem kolektivnih centara. “Na području TK imamo ukupno 22 projekta. Već smo završili projekte na području Kladnja, u Tuzli je jedan već završen i ostaje nam onaj u naselju Solina da se okonča. Oko 27 miliona eura je vrijednost svih projekata na području TK od čega je nešto više od 18 miliona eura kreditnih sredstava”, izjavio je Ramić.
Grad Tuzla je potpisao sporazum sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Kantonalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak na realizaciji Projekta “Podrška CEB II – Zatvaranje kolektivnih cenatara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” i tako, kao jedan od 45 općina/gradova ušao u projekat izgradnje objekata socijalnog stanovanja. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Ukupna vrijednost podprojekta Miladije iznosila je 5.900.350 KM, od čega su oko četiri miliona KM kreditna sredstva CEB-a, a oko dva miliona KM je sufinansiranje iz Budžeta Grada Tuzle.
Osim unapređenja uslova stanovanja za 156 porodica, korist će imati i stanovnici mjesnih zajednica Kreka i Solina. Mjesna zajednica Kreka će dobiti novu ambulantu u okviru novog objekta, a Mjesna zajednica Solina će dobiti obdanište u okviru objekta u ovom naselju.
U cilju realizacije ovog projekta Grad Tuzla je obezbijedio sve saglasnosti, projektnu dokumentaciju, urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, privremene saglasnosti za priključke, dok je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica odabralo izvođača radova.

GRAD TUZLA
Tuzla, 26.8.2020.

Na vrh