Aktuelno

UPS i šta sad – Senat UNSA izglasao da rektor poništi doktorat Sebiji Izetbegović, ona više ne predaje na Medicini

Senat Univerziteta u Sarajevu danas je sa 30 glasova za donio Zaključak kojim se daje saglasnost rektoru Univerziteta u Sarajevu, kao licu ovlaštenom za zastupanje Univerziteta u Sarajevu, da izvrši upravnu mjeru utvrđenu Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata prosvjetne inspekcije od 03. 04. 2023. godine, odnosno da poništi diplomu doktora nauka Sebiji Izetbegović, direktorici Kliničkog centra UNSA.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj treba donijeti odluku kojom će poništiti doktorat, dok joj ranije poništeno i zvanje magistra i profesora.

Dekanesa Medicinskog fakulteta UNSA Amina Valjevac kazala je nakon sjednice Senata da Sebija Izetbegović ne predaje više predmet Ginekologija na Medicinskom fakultetu, a o otkazu njenog ugovora o radu odlučuje rektor koji je i poslodavac.

Valjevac je istakla da je rektor Škrijelj odbio uložiti žalbu na odluku Inspektorata o poništenju diplome doktora nauka. Škrijelj je u obraćanju nakon sjednice Senata kazao:

“Bio je zahtjev Medicine da se trabam žaliti. Tu njihovu zapovijed nisam htio izvršiti. Sve ovo što se dogodilo nije krivac samo Izetbegović, nego su krivci i tadašnji rukovodioci Medicinskog fakulteta. Tamo je neko tada bio dekan i prodekan. Sve je to počinjeno od službi i pojedinaca na Medicinskom fakultetu. Ali to je stvar za tužilaštva i pravosudne institucije da utvrdi kako je do toga došlo”, istkao je rektor.

U međuvremenu je pravni tim Sebije Izetbegović podnio i tužbu i tražio mjeru obezbjeđenja u ovom slučaju, a odluka bi trebala biti donesena sutra.

Na vrh