Tuzla

Upriličeno potpisivanje ugovora sa upraviteljima – korisnicima sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Danas, 02. 11. 2022. godine, u Gradskoj upravi Grada Tuzle upriličeno je  potpisivanje ugovora sa upraviteljima – korisnicima sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada.

Grad Tuzla je u Budžetu za 2022.godinu obezbijedio sredstva u iznosu od 250.000,00 KM u svrhu dodjele subvencije etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata na području grada Tuzle. Subvencija se odnosi na troškove sanacije zajedničkih dijelova zgrada, fasada i rampi (kosina) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere).

 

U skladu sa Odlukom Gradskog vijeća Tuzle, u toku 2022. godine Služba civilne zaštite je objavila dva javna poziva, te je procedura po drugom javnom pozivu okončana  21.10.2022.godine, kada je objavljena Konačna rang lista na kojoj se nalaze 23 prijave koje ispunjavaju uslove za dodjelu subvencije. Po ovom javnom pozivu  dodjeljuje se ukupno 123.335,29 KM, dok je u 2022. godini, iz Budžeta Grada Tuzle za ove namjene po oba javna poziva, dodijeljeno ukupno 206.781,36 KM.

 

„Mi smo u Budžetu za 2022. godinu predvidjeli 250.000,00 KM da možemo davati subvencije za popravku krovova i fasada i za otklanjanje arhitektonskih barijera za osobe koje imaju poteškoće u kretanju, osobe sa invaliditetom, starije osobe i slično. Naš poticaj za krovove i fasade je maksimalno do 50%. Kada je u pitanju otklanjanje arhitektonskih barijera mi dajemo poticaje do 95%. Ostavili smo namjerno tih 5%  zato da upravitelji i etažni vlasnici budu svjesni  tog problema i da imamo sinergiju, da to radimo zajedno. Evo, potpisali smo ugovore, preko 80% sredstava je realizovano, dakle od 250.000,00 KM oko 207.000,00 KM smo mogli podijeliti jer su aplikacije bile uredne. Mi ćemo opet predvidjeti sredstva i ovaj put očekujemo i više aplikacija, i da sve aplikacije budu uredne kako bismo uradili više posla“, izjavio je o današnjem činu potpisivanja ugovora gradonačelnik Jasmin Imamović.

 

Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite rekao je: „Današnje potpisivanje znači 23 nova ugovora o subvencioniranju zajedničkih dijelova zgrada. Ono što je jako bitno je da će ovaj posao postati trajna kategorija, na zadovoljstvo svih nas. Mi smo potencirali i potencirati ćemo da se riješe sve kolektivne stambene zgrade kada je u pitanju pristup, jer svaki čovjek zaslužuje da dostojno koristi svoju imovinu. Drugi prioritet nam je da subvencioniramo zamjenu krovova koji sadrže azbest, i onda naravno fasade i neka druga oštećenja. Ja bih sada poručio etažnim vlasnicima da zimski period iskoriste i sagledaju probleme, prikupe dovoljno novaca da bi kvalitetno aplicirali, tako da sljedeće godine možemo ranije krenuti sa objavljivanjem javnog poziva, a mi ćemo ovaj period iskoristiti da još jednom razmotrimo postojeće odluke i ukoliko procijenimo da treba da ih korigiramo u pravcu što jednostavnije procedure i što kvalitetnije aplikacije mi ćemo to svakako uraditi.“

 

„Mi smo dobili subvenciju. Naša zgrada je stara preko šezdeset godina tako da ovaj Ugovor sa zadovoljstvom potpisujemo i zato želim da se zahvalim gradonačelniku, Službi civilne zaštite i našem upravitelju „Tehkomerc“ i naravno mojim komšijama vlasnicima stanova što smo sve zajednički realizovali. Želim da se zahvalim gradonačelniku što vodi računa o zdravlju građana jer ovim činom uklanjamo kancerogeni materijal sa krovova zgrada“, kazala je  Rasema Selesković, predstavnica zgrade u ul. Dragiše Trifkovića 9.

 

Grad Tuzla će i za 2023. godinu planirati sredstva za ove namjene te, pored već postojećih mogućnosti za subvenciju troškova sanacije krova, fasade i za uklanjanje arhitektonskih barijera, raditi i na stvaranju dodatnih mogućnosti za ostvarivanje prava na subvenciju za troškove sanacije drugih zajedničkih dijelova zgrada.

 

Primarni ciljevi koje Grad Tuzla  želi postići dodjelom subvencije u ovu svrhu jesu da se unaprijedi stanje u oblasti kolektivnog stanovanja, naročito po pitanju situacija u kojima zbog stanja zajedničkih dijelova zgrada dolazi do ugrožavanja života i zdravlja ljudi, kao i pružanje podrške etažnim vlasnicima koji su i sami na ovaj način pokazali jedan odgovoran odnos prema zajedničkoj imovini i empatiju prema licima koja imaju umanjene tjelesne sposobnosti i poteškoće u kretanju.

 

 

 

Grad Tuzla

Na vrh