Tuzlanski kanton

Uprava policije MUP TK-a – uspješno okončana kampanja “Poštuj život, ne oružje”

Nakon deset mjeseci završena je kampanja “Poštuj život, ne oružje”, koja je ukazala na rastuću zloupotrebu vatrenog oružja u Bosni i Hercegovini. Poruka “Nikada joj nije poklonio cvijet” označila je početak kampanje i aktuelizirala zloupotrebu nelegalnog oružja i vezu ove pojave s učestalim slučajevima ubistava žena unutar partnerske zajednice.

Kampanja je bila fokusirana i na edukaciju građana o odgovornom vlasništvu nad legalnim oružjem i dobrovoljnoj predaji nelegalnog oružja, uz mogućnost amnestije.

 

Osim edukacije i informisanja u medijima, vrlo bitan segment kampanje bile su ulične aktivnosti i neposredni razgovori s građankama i građanima, posebno mladima. Policijski službenici su s mladima razgovarali o opasnostima  vatrenog oružja, s posebnim naglaskom na činjenicu da je vatreno oružje uvijek i bez izuzetka opasno.

 

Kroz 24 događaja u gradovima širom Bosne i Hercegovine, stotine građana je  upoznato s opasnostima nelegalnog posjedovanja i nesavjesnog čuvanja legalnog vatrenog oružja, te mogućnostima predaje nelegalnog vatrenog oružja.

Poruka koju su policijski službenici ponavljali mladim ljudima u svakom gradu bila je jasna: Ako pronađete vatreno oružje, municiju ili minsko eksplozivna sredstva, nemojte poduzimati nikakve mjere, već odmah obavijestite policiju na besplatni broj 122. Ovlaštene osobe će  na siguran način preuzeti oružje, uskladištiti ga i deaktivirati u skladu sa zakonskim propisima.

Rezultati fokus grupa pokazuju da je  kampanja  izazvala snažne emotivne reakcije među građanima, što ukazuje na to da su poruke uspješno dosegle publiku i potakle raspravu o važnim društvenim pitanjima. Učesnici fokus grupa zaključili su da je kampanja bila korisna i da je neophodno nastaviti sa sličnim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti  i prevencije incidenata  povezanih s upotrebom oružja.

Kampanju su provodili MUP Republike Srpske, MUP Unsko-sanskog kantona, MUP Posavskog kantona, MUP Tuzlanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde, MUP Srednjobosankog kantona, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, MUP Kantona Sarajevo, MUP Kantona 10, te Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, uz kontinuiranu informisanost i podršku Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

 

Kampanja je realizovana je kroz projekat „Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Švedska, Nizozemska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, uz podršku Evropske unije, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga UNDP u BiH.

Podsjećamo, kampanja “Poštuj život, ne oružje” realizovana je u periodu od 01.10.2023.godine do 15.03.2024.godine, u tri talasa, na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Tuzlanskog kantona sa tri centralna događaja u Tuzli i više promotivnih događaja u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, gdje je fokus kampanje bio usmjeren na prevenciju rodno zasnovanih ubistava bračnih/vanbračnih partnerica, tzv femicid, odgovorno držanje oružja kao i poziv građanima, da bez sankcije predaju ilegalno oružje, municiju i eksplozivna sredstva koje imaju u svom posjedu.

S tim u vezi, Uprava policije MUP TK-a se zahvaljuje građanima Tuzlanskog kantona, kao i medijskim kućama, koji su  posjetama centralnim i drugim događajima promocije ove kampanje  u Tuzli i učešćem u kampanji na bilo koji drugi način dali doprinos održavanju kampanje, a posebno izražava zadovoljstvo pozitivnim ishodom rezultata kampanje, značajnom odazivu građana na poziv za predaju ilegalog oružja, na koji način su doprinijeli povećanju stepena sigurnosti najprije sebe i svojih najbližih, a zatim i svih građana Tuzlanskog kantona.

Uprava policije MUP TK-a, bez obzira na činjenicu da je kampanja “Poštuj život, ne oružje” okončana, poziva građane Tuzlanskog kantona, koji imaju u posjedu nelegalno oružje, municiju ii minsko eksplozivna sredstva, da u skladu sa obavezama iz člana 70 Zakona o oružju i municiji TK-a, isto predaju policijskoj upravi, radi uništavanja odnosno onesposobljavanja, pozivom na broj 122 il broj najbliže policijske stanice, te ukoliko to učine prije preduzimanja istražnih radnji policije po Zakonu o prekršajima F BiH, krivične istrage  ili hitnih istražnih radnji po Zakonu o krivičnom postupku F BiH odnosno  početkom primjene policijskih ovlaštenja po Zakonu o policijskim službenicima TK-a, prema njima se neće pokretati prekršajni niti krivični postupak. Nakon poziva/prijave, policijski službenici će oružje, municiju ili eksplozivna sredstva preuzeti na mjestu na kojem se ono nalazi, a građaninu će se izdati potvrda.

 

Dakle, shodno odrebama važećeg Zakona o oružju i municiji TK-a, u navedenim uvjetima, građani mogu dobrovoljno predati ilegalno oružje, dijelove oružja, municiju i eksplozivne naprave koje se nalazi u njihovom posjedu ili prijaviti pronalazak oružja, municije ili eksplozivnih naprava, bez bilo kakve sankcije po njih!

Na vrh