Politika

Upozorenje zbog brutalne neodgovornosti kriznih štabova i štabova civilne zaštite u prevenciji i sprječavanju širenja koronavirusa

Mirnes Ajanović, kao član Kriznog štaba Grada Tuzla, upozorava javnost na brutalnu neodgovornost kriznih štabova i štabova civilne zaštite u prevenciji i sprječavanju širenja korona virusa. Evidentna je zakašnjela reakcija svih odgovornih iz razloga što, između ostalog, nemaju na raspolaganju ni zaštitne maske niti sredstva za dezinfekciju, niti su obezbijeđeni potrebni respiratorni aparati, a medicinski radnici rade u nehumanim uslovima bez zaštitne opreme, a puna je neodgovornost i po pitanju obezbjeđenja životnih namirnica za građane, kao i obezbjeđenja uslova za subvencioniranje sjetve, jer niko ne zna koliko ovakvo opsadno stanje uzrokovano koronavirusom može trajati.

Javnost mora znati da mjere samoizolacije nikako ne štite građane, jer u samoizolaciji je rješenjem samo lice koje je ušlo u BiH, ili imalo kontakt sa drugim licem koje je moglo biti u kontaktu sa koronavirusom, a ne i ukućani koji se slobodno kreću, i kojih u odnosu na, recimo,  oko 700 izoliranih u Tuzli, njih preko 2000 ukućana kreće se gradom, ugrožavajući i sebe i druge, te je potpuno apsurdno zadržavanje u samoizolaciji bilo koga u okolnostima kada nisu svi izolirani. Samoizolacija mora podrazumijevati poseban objekat, sa posebnom sobom, a mogu se koristiti i prazni hoteli, u kojim će biti smještena lica, ili samoizolaciju svih u stanu uz obezbjeđenje nabavke hrane i svega što je potrebno za život od strane kriznih štabova i štabova civilne zaštite.

Neodgovornost predsjednika kriznih štabova i štabova civilne zaštite ogleda se i na način da i pored insistiranja i upozorenja od strane članova tih organa ne zakazuju sastanke, iako moraju biti u stalnom i kontinuiranom zasjedanju.

Mirnes Ajanović javno poziva nadležna tužilaštva da izvrše provjere da li predsjednici kriznih štabova i komandanti štabova civilne zaštite izvršavaju svoje obaveze odbrane gradova i države od korona virusa i zaštite života i zdravlja građana i imovine, ili zloupotrebom službenog položaja i ovlasti, nevršenjem svoje službene dužnosti, vrše krivično djelo protiv zdravlja ljudi, te da iste odmah procesuira, a po potrebi da se podnese i zahtjev za određivanje pritvora gdje je potrebno.

Na vrh