Aktuelno

Upozorenje građanima zbog aerozagađenja

Sitne čestice (PM2.5)  u plućima dovode do  pojave  i pogoršanje astme, HOPB-a i  raka  pluća.
U kardiovaskularnom  sistemu uzrokuju: srčane aritmije, ishemijske bolesti srca, kongestivno zatajenje srca a na nervnom sistemu moždane udare.
Lebdeće čestice < 10 μm pojačavaju respiratorne simptome, povećavaju pojavu obolenja od astme i  smrtnost od raka pluća i kardiovaskularnih bolesti. Ozon smanjuje plućnu funkciju i povećava pojavu obolenja od astme.  Azot dioksid  dovodi do  pogoršavanje astme i HOPB-a. Dovodi do  kardiovaksularnih i cerebrovaskularnih oboljenja (aritmije srca, ICV-a). Sumpor dioksid  znatno utiče na respiratorni sistem i plućnu disfunkciju, pogoršavanje astme i hroničnog bronhitisa te uzrokuje  upalu respiratornog trakta,  pogoršanje srčanih oboljenja, povećava  rizik ICV-a.   i smrtnost od raka. Ugljen monoksid: pojačava respiratorne simptome i  smanjuje plućnu funkciju.

Zbog aerozagađenja unutrašnjeg i vanjskog okoliša najugroženija su djeca do 5 godina starosti, starije osobe preko 60 godina , hronični plućni  i srčani bolesnici.

Preporuke građanima:
izbjegavati boravak u aerozagađenim sredinama, naročito u danima sa visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, Smanjiti kretanje i boravak vani, ukoliko je neophodno koristiti maske. Provjetravanje  i dobra ventilacija životnih i radnih prostora zbog unutrašnjeg  aerozagađenja. Redovne vakcinacije rizičnih grupa (influenca, pneumokok…). Uzimanje dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala. Adekvatno oblačenje. Redovne kontrole hroničnih bolesnika.
U slučaju pojave bilo kakvih simptoma blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru ili specijalisti pneumoftiziologu,  internisti kardiologu, pedijatru,  neurologu…

Zagađenje zraka ostavlja dugoročne posljedice naročito na hronične plućne bolesnike koji boluju od astme i hronične obstruktivne plućne bolesti i bolesnike koji boluju od kardio-cerebro vaskularnih bolesti. Prema međunarodnoj Agenciji za istraživanje raka  štetne čestice i gasovi u zraku  su potvrđeni kancerogenici koji ovisno od koncentracije  i dužine ekspozije urokuju rak pluća.

Aerozagađenje se smatra jednim od uzroka porasta incidence i prevalence u svijetu; astme, HOPB-a, karcinoma pluća, upala gornjih i donjih disajnih puteva, alergija  i povećane stope smrtnosti.

Na vrh