Kult(ura)

Upis u Dramski studio za djecu, mlade i odrasle

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle je poseban oblik dramske edukacije i rada s djecom i mladima gdje se putem umjetnosti i drame, kao sredstva u odgoju, doprinosi u izgradnji socijalnog, kognitivnog i emocionalog razvoja. Dramski odgoj ne služi samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, već je izuzetno koristan za razvoj kompletne ličnosti. Pomaže djeci i mladima da kroz dramsku igru razviju svoju kreativnost i maštu, steknu sigurnost i samopouzdanje, da se pripreme za susret sa realnošću.

Rad se odbija u grupama mlađeg, srednjeg i starijeg uzrasta u zavisnosti od uzrasta polaznika. Svi polaznici koji se odluče za pohađanje Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle 2023. potpisuju Pravilnik o radu u kojem su jasno definisana međusobna prava i obaveze. Za maloljetne osobe, Pravilnik potpisuje roditelj/staratelj. Po završetku edukacije polaznici polažu završni ispit, te dobijaju Certifikat o završenoj početnoj fazi Dramskog studija u 2023. godini, nakon čega dobijaju pravo za pohađanje napredne faze.

Edukatori u Dramskom studiju za djecu, mlade i odrasle su mladi diplomirani glumci, pedagozi, psiholozi, nastavnici razredne nastave, doktori, novinari ali i studenti različih profila osposobljeni za primjenu drame u odgoju. Saglasnost za realizaciju modula rada u Dramskom studiju za djecu, mlade i odrasle izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Radionice se realizuju jednom sedmično u skladu s Politikom zaštite dječijih prava Mladih Tuzle.

 

Upis traje od 20.1 – 31.3.2023.

Prijave putem telefona : 061 36 56 00

Svi prijavljeni kandidati i njihovi roditelji biće telefonski obaviješteni o prvom zajedničkom sastanku na kojem će se obaviti javna prezentacija cjelokupnog projekta.

 

 

Dobrodošli u veliku porodicu Mladih Tuzle!

Mjesto sigurnog odrastanja

Na vrh