Unapređenje dječijih prava u Bosni i Hercegovini: Djeca i mladi iz cijele BiH učestvuju u kreiranju politika koje ih se tiču

19.05.2021. 


U cilju unapređenja dječijih prava u BiH, a uz finansijsku pomoć Evropske unije, World Vision BiH je udružio snage sa organizacijom Naša djeca Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te ćemo u narednom periodu doprinijeti rješenju najvećih problema vezanih za prava djece u BiH – nedostatak efikasnog mehanizma saradnje između vladinih i nevladinih organizacija i institucija države, i nedostatak glasa i mišljenja djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

U cilju rješenja ovih nedostataka, uspostavit ćemo digitalnu platformu za razmjenu mišljenja i iskustava državnih institucija i nevladinih organizacija, te u zajednički rad uključiti djecu i mlade.

Konvencija o pravima djeteta, čija je potpisnica i naša država, donosioce odlukazadužuje da osiguraju okruženje u kojem djeca mogu razvijati i iznositi vlastita mišljenja i stavove. Unapređujući dječijeučešće,unapređujemo stanje u društvu i odgajamo aktivne građane.

Prepoznavši važnost mišljenja djece i mladih u procesu donošenja odluka, radit ćemo na edukaciji i zagovaranju za prava djece i mladih, organizirati akcije unutar lokalnih zajednica, te osigurati učešće djece i mladih u Odboru koji će potrebe svojih vršnjaka iznositi na pravu adresu – Vijeću za djecu BiH ali i drugim tijelima i institucijama čija je nadležnost unapređenje stanja prava djeteta u Bosni i Hercegovini.

U ovom kontekstu su organizacije, partneri na projektu, pozvale formalne i neformalne grupe djece i mladih iz cijele zemlje da se priključe aktivnostima koje će doprinijeti jačanju njihovih prava. Pozivu su se odazvala djecai mladiiz Banjaluke, Banovića, Bijeljine, Brčkog, Čelića, Goražda, Ilijaša, Istočnog Sarajeva, Kalesije, Kotor Varoši, Lukavca, Mostara, Pala, Petrova, Prnjavora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle, Visokog, Zenice i Zvornika. Njih 240,uzrasta od 12 do 25 godina, će u naredne dvije godine direktno utjecati kreiranje politika koje ih se tiču.

“Kroz rad našeg udruženja dokazali smo da smo kompetentni, kredibilni, izborili se da nas se sasluša, te uspjeli, iako mladi, pregovarati sa odraslima“, poručuje grupa djece i mladih iz Sarajeva koja će zajedno sa ostalim učesnicima projekta raditi na unapređenju prava djece u BiH.

Prvi susret mladih dogodio se jučer, 18. maja2021. godine na kojem su djeca i mladi saznali više o ključnim izazovima sa kojima se BiH suočava kada su u pitanju njihova prava.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!