Business

UFUBIH Saopštenje za medije: Povodom odbijanja Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima

Udruženje “Freelance” u BiH, (UFUBIH), od svog nastanka ima jasan cilj i stav, a to je javno ukazati na nepravdu i flagrantno kršenje ljudskih prava freelancera, kroz neosnovanu naplatu doprinosa, putem zakona, pravilnika, neujednačenih tumačenja i samovolje službenika u državnim institucijama koji se kriju iza sistema, a za svoje propuste u radu kažnjavaju i proganjaju freelancere već godinama.

 

Aktuelni problem na čijem rješavanju Udruženje radi posljednjih nekoliko godina i povodom kojeg izdajemo ovo saopštenje je:

 

Naplata doprinosa svim osobama u FBiH koje rade na ugovor o djelu ili ostvaruju prihode iz inostranstva, za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4% i penziono osiguranje u visini od 6% od svake uplate. Iako to plaćaju, freelanceri nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu kroz ovu uplatu, nisu korisnici fondova koje na ovaj način pune, niti im se priznaje staž kroz uplate za penziono.

 

Pravno obrazloženje problema:

 

  • Osnovni koncept koji se nastoji ostvariti kroz doprinose i socijalno osiguranje jeste da visina uplaćenih doprinosa mora biti proporcionalna pruženoj usluzi (korelativnost prava i obaveza). Doprinosi nisu isto što i porezi, čija namjena trošenja nije unaprijed određena. Doprinosi se uplaćuju radi finansiranja fondova socijalnog osiguranja, a radi ostvarivanja prava na uslugu ili naknadu. Dakle, doprinosi imaju karakter kompenzacije sa direktnom koristi za obaveznika

 

između nametnutih obaveza i mogućnosti pristupa i ostvarenja tih prava.

 

  • Ustavni sud Federacije BiH je zauzeo stav da je zakonodavac ovlašten donositi mjere ekonomske politike u legitimnom cilju očuvanja penzionog fonda i zdravstvenog osiguranja, ali da ne smije bez razumnog i

razložnog obrazloženja niti po osnovu bilo kojeg statusa različito tretirati građane u analogno sličnim situacijama.

 

Udruženje “Freelance” u BiH je predložilo RJEŠENJE ovog problema, uz stručnu pravnu podršku i validnu pravno utemeljenu argumentaciju, oslanjajući se i na Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana BiH, u vidu dokumenta “Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima“.

 

Ovaj tekst Zakona smo već po drugi put uputili u Parlamentarnu proceduru. Ali još uvijek Prijedlog nije dobio podršku ni da se nađe na dnevnom redu.

 

Radi se o milionskim iznosima, a vlast se ne želi odreći tog novca ni po cijenu kršenja ljudskih prava svojih građana! Prema podacima Porezne uprave FBiH, u periodu od 1.1. 2018. do 31.10.2023. godine, po osnovu uplata na prihode iz inostranstva, za doprinose za zdravstveno osiguranje je naplaćeno 8.894.324,87 KM.

 

Nepravda opstaje, dok vlast problem ne smatra spornim i ignoriše naše zahtjeve, nanoseći tako direktnu finansijsku štetu svojim građanima, a čime nam dodatno otežavaju rad i ugrožavaju konkurentnost na tržištu. Sa druge strane u javnom prostoru često možemo pročitati izjave predstavnika vlasti da će podržati IT industriju čiji su freelanceri

veliki dio, ili da čine sve da zaustave odlazak mladih iz zemlje. Njihova djela ipak govore suprotno, da su sve to samo prazne floskule i populizam i da ih nije uopšte briga za građane.

 

·        Trenutna Vlada FBiH je odbila ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, uz Obrazloženje da će biti ugroženi vanbudžetski fondovi.

  • Novi saziv Parlamenta FBiH je već dva puta odbio da se ovaj Prijedlog zakona nađe na dnevnom redu. Posljednji put uz 41 glas ZA i 42 SUZDRŽANIH. Detalje kako je ko glasao možete saznati na linku ispod na 2:46:00.

7.Redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

 

Očekuje se od nas freelancer-a da punimo fondove i budemo solidarni sa drugim ranjivim kategorijama društva, ali za razliku od njih mi nemamo pristup ovim fondovima.

 

UFUBIH nastavlja svoj rad na ovoj temi i neće stati dok nam ne budu ispunjeni naši zahtjevi!

 

Ovim putem pozivamo sve medije da prate ovu temu i da nam daju podršku kroz prisustvo u medijskom prostoru.

 

Pozivamo i sve organizacije i građane koji su samozaposlenici, rade kao freelanceri ili rade na ugovor o djelu i

također su kao i mi oštećeni ovakvim zakonskim rješenjima, da nam se pridruže u našoj borbi i da zajedno stanemo jedni uz druge i zahtijevamo od vlasti HITNU obustavu ove nepravedne naplate i da ispoštuju Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana BiH.

 

 

 

Tražimo:

 

  • Da Predstavnički dom Parlamenta FBiH

stavi na Dnevni red i USVOJI Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima!

 

Više detalja o ovoj temi možete saznati na web stranici Udruženja na linku.

 

 

 

 

Na vrh