Vijesti

Udžbenik Anestezija u neurohirurgiji

„Anestezija u neurohirurgiji“  je udžbenik u kome su autorica doc. dr. med. sc. Selma Sijerčić i saradnici predstavili problematiku anestezije u neurohirurgiji.

Udžbenik je napisan u 12 poglavlja na 215 stranica i obogaćen sa 22 priloga u formi slika, ilustracija, 4 tabele, te više od 230 literaturnih navoda.

Prema riječima recenzenta, prof. dr. med. sc. Mirsada Hodžića, spec. neurohirurga Klinike  za neurohirurgiju UKC Tuzla, redovnog profesora za nastavni predmet Hirurgija Medicinskiog fakulteta Univerziteta u Tuzli, rukopis pripada naučnoj oblasti – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, sa mogućnošću upotrebe u drugim oblastima kao što su neurohirurgija, opća hirurgija, dječija hirurgija, pedijatrija, neurologija, ortopedija i traumatologija.

 

Selma Sijerčić

doc. dr. med. sc. Selma Sijerčić

 

Doc. dr. med. sc.  Slavenka Štraus, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista intenzivne medicine Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u svojoj recenziji navodi da je knjiga „Anestezija u neurohirurgiji“ izuzetno kvalitetno djelo koje će biti od velike koristi prvenstveno anesteziolozima, ali i zainteresiranim ljekarima drugih specijalnosti, te specijalizantima, studentima medicine i stomatologije. “Od kako je neurohirurgija postala zasebna znanstvena oblast, bilo je posve jasno da zahtijeva kontinuiranu reevaluaciju postojećih saznanja, posebno u oblasti anesteziološkog tretmana ove vrste pacijenata koji su iznimno zahtjevni, naročito pedijatrijska populacija, kao i sve veći broj kardiopata koji su kandidati za neurohiruški zahvat pod nekom od anestezioloških popratnih procedura. Samim tim ima i povećane zahtjeve za učestalim publikovanjem i dostupnošću osavremenjene literature iz ove oblasti. Autor je u pravom momentu prepoznao nedostatak sličnih pisanih ostvarenja posvećenih ovom kliničkom problemu, te je kroz sublimaciju vlastitog iskustva i najnovijih saznanja iz literature odabrao najbolji način za popunjavanje pomenutih praznina. Istovremeno je, kvalitetom, sveobuhvatnošću i njemu svojstvenom dosljednošću olakšao posmatranje štiva kroz prizmu stručnog vrednovanja ne ostavivši prostora ni za šta drugo do za same afirmativne ocjene.”, navodi u svojoj recenziji doc. dr. Štraus.

U svojoj recenziji prof. dr. med. sc. Omer Ć Ibrahimagić je napisao da bi ukorićavanjem jedanaest poglavlja u jedno tkivo anesteziološko-reanimatološka struka trebala profitirati kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire, prelazeći granice sporazumijevanja i razumijevanja. “Priređivanje rukopisa je započeto sa činjenicama iz prošlosti koje nam pokazuju gdje smo bili, ali i gdje i kako trebamo putovati dalje u struci i nauci. Hvalevrijedna je činjenica kako se nije štedilo na pokazivanju naučenog i usvojenog. Dapače, nipošto ga se nije skrivalo u opskurnim krugovima odabranih i malobrojnih, već neštedimice pružalo. Naravno, benevolentno raspodjeljivanje znanja jedini je ispravni put za kvalitetan i stalan razvoj naših medicinskih postignuća”, naveo je u recenziji prof.dr. Ibrahimagić.

Udžbenik ,,Anestezija u neurohirurgiji,, je rezultat dugogodišnjeg naučnog rada vrsnih stručnjaka UKC Tuzla koji su prikazajući brojna vlastita iskustva osigurali autentičnost i originalnost same knjige.  Saradnici su doc. dr. Renata Hodžić, doc. dr. Mirza Moranjkić, doc. dr. Jasmina Smajić, prof. dr. Alisa Krdžalić, doc. dr. Almira Ćosićkić, mr. sc. Munevera Hadžimešić i mr. sc. Nermina Pirić.


Komentari
Na vrh