Vijesti

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla i ove godine obilježava Dječiju nedjelju

Ovim putem Vas obaviještavamo da će Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla i ove godine obilježiti Dječiju nedjelju raznolikim sadržajima.

 

Dana 03.10.2018. godine (srijeda), naš tradicionalni dječiji festival će se realizovati u nešto drugačijem konceptu. Naime, ove godine smo odlučili da manifestaciju izmjestimo iz grada, u prostor OŠ „Podrinje“ u Mihatovićima, kako bismo i djeci koja žive u ruralnim područjima, udaljenim od centra grada, omogućili da osjete festivalske čari Dječije nedjelje. Manifestacija će ove godine ponijeti naziv „Obezbijedimo jednake mogućnosti za svako dijete“, a početi će u 11,00 sati svečanim otvaranjem, nakon čega slijedi šaroliki spektar edukativnih, kreativnih i sportsko-zabavnih sadržaja za djecu Mihatovića. Manifestacija se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i predstavlja dio službeno objavljenog Programa obilježavanja Dječije nedjelje 2018.

 

 

Dana 04.10.2018. godine (četvrtak) u 11,00 sati, u prostorijama Doma mladih Tuzla, biće upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji Radne grupe za sigurnost i zaštitu djece grada Tuzla, od strane ovlaštenih predstavnika deset relevantnih struktura (Grad Tuzla, MUP TK-PU Tuzla, JU Centar za socijalni rad Tuzla, JU Dom zdravlja Tuzla, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, JU Naše dijete Tuzla, Aktiv direktora osnovnih škola Tuzle, Udruženje“Vive žene“ Tuzla, Udruženje žena romkinja „Budućnost“ Tuzla, Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla).

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla je nedavno iniciralo formiranje Radne grupe za sigurnost i zaštitu djece grada Tuzla, u uskoj saradnji sa gradskom upravom i Centrom za socijalni rad Tuzla, i uz podršku njemačke vladine organizacije GIZ (u okviru projekta SoRi). Svrha formiranja ove radne grupe jeste obezbjeđivanje multisektorskog pristupa u rješavanju kompleksnijih slučajeva narušavanja i ugrožavanja dječijih prava na području našeg grada. Osim pomenutog primarnog zadatka, ova Radna grupa će takođe djelovati i na različite druge načine u pravcu poboljšanja položaja djece u gradu Tuzla. Jedan od prvih planiranih poduhvata Radne grupe će biti izrada Akcionog plana za djecu 2019-2021, do kraja tekuće godine. Sačinjeni prijedlog Akcionog plana za djecu grada Tuzle će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje, putem nadležne gradske službe.

 


Komentari

Na vrh