Tuzla

Udruženje građana „Kreka“ uručilo zahvalnicu gradonačelniku Tuzle i Gradskom vijeću Tuzle

Gradonačelnik Jasmin Imamović, sa saradnicima, primio je danas u posjetu predsjednika i članice Udruženja građana „Kreka“, a povodom dodjele zahvalnice gradonačelniku i Gradskom vijeću Tuzle za podršku u izgradnji Društvenog doma „Kreka“ u Tuzli.

Osim uručivanja zahvalnice, razgovaralo se o budućim aktivnostima, očuvanju i dodatnom unapređenju u pogledu infrastrukture i obogaćivanja sadržaja koje Društveni dom „Kreka“ može ponuditi građanima Tuzle.

Gradonačelnik Imamović zahvalio se Udruženju građana „Kreka“ na dodijeljenim zahvalnicama za rad na ostvarenju zajedničkog cilja, a to je izgradnja Društvenog doma „Kreka“.  „U toj zgradi donesena je odluka o Husinskoj buni, internacionalno poznatom događaju, i to je dobro za ukupnu priču Tuzle. Ono što je još bolje i najvažnije je multukulturalno biće Tuzle,  a Kreka je najmultikulturalnija mjesna zajednica u Tuzli, tako da će i Kreka i kompletna Tuzla i dalje biti čuvari multikulturalnog bića Bosne i Hercegovine. Sada je na nama da održimo ono što smo izgradili,  da svake godine dodajemo sadržaj i da pratimo stanje oživljavanja tog divnog prostora i da povećavamo njegovu atraktivnost. Lijepa je to priča za zapadni dio grada, za Kreku i za Tuzlu“, zaključio je gradonačelnik Tuzle.

Zoran Petrović, predsjednik Udruženja građana „Kreka“  podsjetio je da je Udruženje donijelo odluku da svim pojedincima, organizacijama i medijima koji su pomogli u ostvarenju zajedničkog  cilja, izgradnji Društvenog doma, dodijeli priznanje. „Tim povodom smo došli da uručimo gradonačelniku i Gradskom vijeću zahvalnicu. Naš cilj  je bio da vratimo život na taj prostor.To smo postigli, a sljedeći naš cilj je da sačuvamo ovaj prostor i ovom prilikom smo zamolili gradonačelnika da nam pomogne u nekim dodatnim elementima koji treba da se urade na prostoru, kao što je video nadzor, oglasne table, kante za smeće i slično.  Gradonačelnik je imao sluha i rekao je da ćemo i dalje dograđivati i raditi na tom prostoru“, izjavio je predsjednik Udruženja građana „Kreka


Komentari

Na vrh