Business

Udruženje dioničara RMU ”Banovići” i Sindikat traže poništenje zakazane sjednice Skupštine

Nakon što je iz Vlade FBiH i resornog ministarstva najavljeno da će 10. vanredna sjednica Skupštine dioničara Privrednog društva RMU ”Banovići” d.d. Banovići biti održana 15. novembra u Sarajevu, reakcije su uputili Udruženje dioničara RMU ”Banovići” d.d. Banovići i Sindikalni odbor Sindikalne organizacije RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

U pismu koje je Udruženje dioničara RMU ”Banovići” d.d. Banovići uputilo Vladi i resornom ministarstvu se navodi:

”U ime Udruženja dioničara RMU ”Banovići” d.d. Banovići izražavamo nezadovoljstvo i zabrinutost odlukom Vlade Federacije BiH o neposrednom sazivanju 10. Vanredne sjednice Skupštine RMU ”Banovići” d.d. Banovići za 15.11.2019.godine u Sarajevu, zbog niza nezakonitih radnji koje je Vlada poduzela zakazivanjem jedne ovakve Skupštine i to:

  1. Udruženju dioničara nije jasan pravni osnov zakazivanja jedne ovakve sjednice Skupštine dioničara
  2. Vlada je zakazala Skupštinu što je u suprotnosti sa Statutom Društva i Pravilnkom o upravljanju dioničkim društvima FBiH.

Naime, član 230. stav 2. Zakona o privrednim društvima FBiH propisao je da ukoliko se Skupština zakazuje van sjedišta društva obavještenje mora biti upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom na adresu liste dioničara, što Vlada Federacije u ovom slučaju nije uradila čime je direktno prekršila niz zakona i Ustav FBiH i time ugrozila ustavno pravo na imovinu dioničara što su fundamentalna i osnovna prava dioničara u društvu.

  1. Kao zastupnik dioničara u ime svojih dioničara i članova pitamo vas zbog čega smo diskriminisani u ostvarivanju osnovnih svojih prava i zaštiti svog kapitala u rudniku Banovići
  2. Zbog ovakvih postupaka i diskriminiranja dioničara od strane nezakonitog sazivanja skupštine dioničara postavljaju se osnovane sumnje koje dobijaju epilog u javnosti da li postoje skrivene namjere od strane Vlade Federacije da se donesu određene odluke na predstojećoj skupštini koje ne trebaju biti dostupne javnosti i dioničarima rudnika Banovići.

Dioničari rudnika RMU ”Banovići” d.d Banovići žele da sačuvaju trend uspješnog poslovanja rudnika Banovići, kao i započete velike investicione projekte koje je odobrila Skupština i Parlament FBiH, a nedavno je u svoj izjavi to i potvrdio generalni direktor JP EP BiH i vodeći stručnjak u elektroenergertskom sektoru Bajazit Jašarević čiju izjavu citiramo i prenosimo u cjelosti:

”Vrlo je važno da znamo da ćemo danas morati reći ono što nam se javnosti i dioničarima rudnika neće dopasti, ali ne smijemo nikako misliti da smo na nekom crnom putu. Energetski sektor Federacije BiH je glavna uzdanica ekonomskog razvoja FBiH pa i BiH. Ne bismo mogli zamisliti šta bi bilo a da nemamo rudnike, govoriću ovo u koncernu, ali možemo reći i o rudniku Banovići koji nije u koncernu. Dakle, da toga nemamo ne znam ko bi smio izaći i reći kako bi izgledala ekonomija i socijalno stanje stanovništva građana u Federaciji, a stanje je tako složeno, da je u jednom momentu u jednom danu ili nekoliko mjeseci Vlada Federacije odlučila da rudnike koncerna ukljući i EPBiH jer je ocjenjeno vrlo pametno, kompetentno da Vlada ne može više upravljati rudarskim sektorom bez da to breme ponese EP BiH, zbog potencijala sa kojima raspolaže.Rudnik Banovići s pravom nije ušao u koncern, nije bilo potrebe nema ni danas potrebe i neće biti ni u budućnosti. Radi se o rudniku koji može bez podrške EP, Vlade i svakog drugog da bude samostalni rudnik koji može nesmetano proizvoditi, a ovi drugi rudnici traže našu podršku”.

Tražimo od Vlade Federacije da poništi nezakonito zakazanu Skupštinu za 15.11.2019.godine obzirom da je ista nezakonita i da su u skladu sa članom 232. uskraćena prava 1350 dioničara i tražimo od vlade da prestane činiti pravno nasilje i poštuje zakonski ovlaštenog sazivača Nadzornog odbora RMU ”Banovići” i već ranije objavljeno obavještenje o ponovnom sazivanju 10. vanredne sjednice Skupštine rudnika Banovići zakazane za dan 27.11.2019. godine u sjedištu Drušva u Banovićima, a koja je zakazana u skladu sa zakonom i na transparentan i javnosti i dioničarima  dostupan način.

(izvor: rtvslon)

Na vrh