Nekategorisano

Učesnici Programa EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini u posjeti TK

U okviru projekta „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini“, u periodu od 09. – 13. maja grupa učesnika će boraviti u posjeti Tuzlanskom kantonu. Na danas održanom sastanku, dobrodošlicu učesnicima projekta su izrazili predstavnici Ureda Vlade TK, Ureda premijera, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, te kantonalni koordinator za evropske integracije. Program razmjene unutar Bosne i Hercegovine služi kao platforma za praktičnu razmjenu informacija među učesnicima, omogućavajući im da uče u okruženju institucije domaćina.

Zajedničkim radom na zadacima i izradom tematskih radova, oni će raditi na istraživanju o konkretnim politikama pristupanja EU i dati kvalitetne preporuke za reformu politike i unapređenje postojeće prakse. Glavna tema koja će se obrađivati u okviru posjete Tuzlanskom kantonu je Unapređenje efikasnosti poslovanja javnih komunalnih preduzeća za prikupljanje i odvoz otpada. „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini“ implementira British Council, koji je sa Vladom Tuzlanskog kantona potpisao Memorandum o razumijevanju radi efikasnije realizacije nevedenog projekta.

Komentari
Na vrh