U utorak u Hotelu Tuzla okrugli sto – “Značaj Drugog korpusa ARBiH u odbrani Republike Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godine”

23.09.2019. 


Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u povodu 27. godišnjice osnivaja Drugog korpusa ARBiH organizuje okrugli sto:
“Značaj Drugog korpusa ARBiH u odbrani Republike Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. godine”
Okrugli sto će se održati U Hotelu Tuzla (Sala za sastanke), u utorak 24. septembra 2019. godine u 11 sati.


BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!