Aktuelno

U utorak predavanje za žene sa invaliditetom o prevenciji ginekoloških bolesti

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, 22.01.2019. godine u 12:00 sati će se održati predavanje za žene s invaliditetom o značaju prevencije ginekoloških bolesti sa fokusom na prevenciju raka grlića maternice, te poziv ženama s invaliditetom na redovno obavljanje ginekoloških pregleda i Papa – testa.

 

Predavanje će održati prof.dr.med.sci. Dženita Ljuca sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla.

Također, nakon uvodnog predavanja, organizovat će se i termini za kontrolne preglede, ultrazvuk i biohemijske pretrage, za sve zainteresovane žene i djevojke sa invaliditetom.

 

Žene sa invaliditetom su izložene višestrukoj diskriminaciji i nedostatku podrške u ostvarivanju prava u svim sferama života. Jedna od najvažnijih je svakako pristup uslugama zdravstvene zaštite, posebno kada je riječ o reproduktivnom zdravlju. To je jedno od osnovnih ljudskih prava koje podrazumijeva da svako mora imati pristup svim medicinskim uslugama i pružanju zdravstvene zaštite bez diskriminacije, namjerne ili nenamjerne.

 

O temi reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom se danas malo ili nimalo govori. Poznato je da žene sa invaliditetom procentualno imaju lošija zdravstvena stanja zbog nepostojanja adekvatne podrške. One imaju različita i često traumatična iskustva kada je u pitanju zaštita njihovog reproduktivnog zdravlja i ostvarivanje zagarantovanih prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

 

Ovo predavanje je jedan korak u omogućavanju potrebne edukacije kao najvažnije moći kojom mijenjamo svijet, budući da je dostupnost informacija za žene sa invaliditetom od ključne važnosti.

Na vrh