Aktuelno

U Tuzli radionica o unapređenju politike rodne ravnopravnosti

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Lobi grupa udruženja “HO Horizonti” organizirali su danas u Tuzli radionicu na kojoj je razgovarano o tome kako unaprijediti politike rodne ravnopravnosti uz definiranje konkretnih rješenja i oblasti djelovanja.

Ovom skupu prisustvovale su članice Lobi grupe udruženja “HO Horizonti” Tuzla, predstavnice lokalnih institucija – općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje, policije i predstavnice nevladinih organizacija.

Na radionici je identificirano pet najvećih pitanja koja se tiču žena, kao marginaliziranih grupa, među kojima su nezaposlenost, pristup zdravstvenoj zaštiti, tretman majki rotkinja, siromaštvo te nasilje u porodici i ženama uopće.

Stručna konsultantica u Udruženju “HO Horizonti” Tuzla Mira Vilušić kazala je Feni da su učesnice radionice razgovarale o izradi novog akcionog gender plana, ali i o gorućim pitanjima žena.

– Zatraženo je da se napravi lista za ginekološki pregled žena i da se ta lista ispoštuje, zatraženo je da se napravi jasna statistika koliko je to žena na Zavodu za zapošljavanje kako bismo obavezale Grad, nevladine i druge organizacije koje se bave zapošljavanjem da više obrate pažnju na to – dodala je Vilušić.

Najavila je da će se o ovim pitanjima razgovarati i na konferenciji koja će za mjesec dana biti organizirana u Sarajevu, nakon čega će se dokument o potrebama žena uputiti lokalnim vlastima kako bi se osiguralo da rješavanje nekih od ovih pitanja bude planirano i kroz budžet za narednu godinu.

Na skupu se obratila stručna savjetnica u službi Civilne zaštite Grada Tuzla Ernesa Mešić koja je Feni kazala da su akcioni planovi zapravo politike lokalnih zajednica zbog čega je važno da se nevladine organizacije koje se bave zaštitom ženskih prava uključe u izradu tih dokumenata.

Učesnice radionice složile su se da postoji potreba da se što prije predaju njihovi zahtjevi kako bi mogla i što prije realizirati neka od tih pitanja.

Radionica je organizirana u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena.

Ovim projektom namjerava se doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset bh. općina, a grad Tuzla je jedna od njih.

Na vrh