Aktuelno

U Tuzli predstavljena knjiga ‘Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti’

Knjiga “Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti” uglednih liječnika, Jasmina Čaluka iz Sarajeva i Daniele Lončar Matičević iz Tuzle, predstavljena je javnosti večeras u tuzlanskom hotelu „Mellain“.

Ovo stručno štivo bavi se bavi najkompleksnijim pacijentima u kardiologiji. To su, kako je rekao Jasmin Čaluk, „pacijenti koji su oboljeli, ne samo od kardiovaskularnih, nego i od drugih bolesti, kojima se, inače, bave specijalisti drugih oblasti u medicini“. Te specijalnosti uključuju: neurologe, hematologe, hirurge, ginekologe, anesteziologe i druge.

– Nekad je vrlo teško dijagnosticirati i liječiti takve pacijente, jer upravo zbog pridruženih stanja ili bolesti, kao što su, na primjer, trudnoća, poremećaji štitnjače, bubrežna insuficijencija i slične,  postoje limitacije u primjeni lijekova i terapijskih procedura. Upravo ovu kompleksnu medicinsku problematiku pokušali smo približiti čitateljima kroz zajednički napor tridesetak autora, doktora iz Sarajeva i Tuzle, koji su ugledni eksperti u raznim oblastima medicine. Oni su, zajedno s kardiolozima, kreirali poglavlja u knjizi, koja upravo pojašnjavaju tok dijagnostike i terapije za pacijente s multifasetnim, kardiovaskularnim i drugim zdravstvenim problemima – rekao je Čaluk za Fenu.

Knjiga na više od 550 strana teksta sačinjena je po visokim sadržajnim, stilskim, estetskim i tehničkim standardima.

– Citirana je najnovija medicinska literatura, korišćena su najsavremenija istraživanja i najaktualnije medicinske smjernice za dijagnostiku i liječenje. Koncipirana je istovremeno kao praktičan priručnik za svakodnevnu upotrebu, ali i vrijedan izvor informacija iz najrelevantnijih naučnih istraživanja. Namijenjena je gotovo svim oblastima medicine i uvjeren sam da će u stručnim krugovima biti dobro prihvaćena – kaže profesor Čaluk, internist kardiolog.

Koautorica, Daniela Lončar Matičević, internista iz UKC Tuzla, kaže za Fenu da knjiga „Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti“ nije nastala isključivo iz akademskih, već iz praktičnih razloga.

– Motiv je bio pružiti liječnicima, na jednom mjestu, relevantna znanja o liječenju pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima i pridruženim komorbiditetima, te istaći značaj multidisciplinarnog pristupa prilikom njihovog liječenja. Potreba za štivom javila se nakon dugogodišnjeg rada sa pacijentima koji su liječeni od različitih primarnih oboljenja, a kod kojih je dokazano da su najčešći razlozi mortaliteta promjene na kardiovaskularnom sistemu – napominje docentica Lončar Matičević.

Podsjeća da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata sa terminalnim zatajenjem bubrega, pacijenata sa reumatološkim i autoimunim poremećajima, ali i inflamatornim bolestima crijeva itd. Srčana insuficijencija i endokarditis su, kaže, rijetke, ali potencijalno fatalne komplikacije pojedinih infektivnih oboljenja.

– Svi ovi pacijenti izloženi su uticaju tradicionalnih, ali i netradicionalnih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, koji su u knjizi detaljno opisani. Ako se sjetimo da srce u prosjeku kuca 100.000 puta na dan i 36 miliona puta godišnje, svaka nova, na dokazima bazirana informacija o srcu i promjenama na njemu, dobiće svoj smisao – zaključila je doktorka Daniela Lončar Matičević.

Knjiga je izuzetno vrijedna i „na ponos je UKC-u, Tuzli i cijeloj BiH“, rekao je promotor, neurolog Omer Ibrahimagić, a osim njega o knjizi su govorili liječnici, kardiolozi Zumreta Kušljugić i Ibrahim Terzić.

Knjigu „Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti“ objavila je izdavačka kuća TKD „Šahinpašić“, a štampana je u „Grafičaru“ iz Bihaća.

Na vrh