Business

U Tuzli otvoreni sajam i konferencija „Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse“

U organizaciji Fondacije Heinrich Böll, Ured za BiH, Sjevernu Makedoniju i Albaniju i Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, uz podršku Grada Tuzle, danas, u petak, 11.10.2019. godine, u Tuzli su održani konferencija i sajam na temu „Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse.“

Sajam, sa pratećim predavanjima i diskusijama ima za cilj da doprinese aktivnoj diskusiji i razmjeni znanja i iskustava u oblasti razvoja i unapređenja Zelene ekonomije i „zelenih poslova“ u BiH.

Događaj je okupio eksperte iz BiH, ali i praktičare zelene ekonomije iz regije, kako bi se stvorio forum na kojem će se moći dijeliti iskustva i pomoći sudionicima u zelenoj ekonomiji da se umreže i ostvare saradnju. Pored toga, sajam i konferencija imaju za cilj da motiviraju ljude da krenu u slične poslove, te da u tom smislu pokažu primjere dobre prakse iz BiH.

U svom obraćanju prisutnima na otvaranju sajma, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je posebno naglasio da „Tuzla ima problema sa nedostatkom vjetra, problem sa kotlinskom klimom, probleme sa Termoelektranom i drugim zagađivačima zraka i upravo zato se baš Tuzla mora najviše truditi u oblasti zelene, tj. pametne ekonomije. Mi nastojimo našim primjerom i našim mjerama sufinansiranja mjera na smanjenju aerozagađenja objasniti drugima da imaju priliku ostvariti najveće poticaje, više nego bilo gdje u bivšoj Jugoslaviji. Grad Tuzla je jedna od prvih lokalnih uprava u BiH i šire koja je uvela poticaje za utopljavanje zgrada i za ugradnju toplotnih pumpi. Mi svima koji to žele i ispunjavaju uslove, sufinansiramo ove mjere u iznosu od 50% od ulaganja, a najviše do 5.000 KM. Kada utoplomo zgrade, trošiće se duplo manje energije i imaćemo čistiji zrak. To su konkretne mjere i mi nastojimo našim poticajima da damo primjer i drugima.“ Gradonačelnik je uzeo učešće i u radu konferencije, te je govorio i kao učesnik u panel diskusiji na kojoj se govorilo o ulozi lokalnih zajednica u razvoju zelene ekonomije.

Tuzla ima potencijal i resurse za zelenu ekonomiju i sve je više subjekata koji se angažuju u pogledu razvijanja ovakvog biznisa.

Na vrh