Aktuelno

U Tuzli održana radionica ‘Snaga žene’

Radionica “Snaga žene”, čiji je cilj promocija prava žrtava, modela rehabilitacije, ali i ublažavanje, prvenstveno ratne traume, organizirana je danas u Tuzli.

Oko 40 korisnica usluga Udruženja “Snaga žene” iz Tuzle, sa članovima porodica i uz podršku žena iz lokalne sredine, prošlo je taj edukativno-terapeutski tretman tokom dosadašnje četiri radionice.

Predsjednica ovog udruženja Branka Antić-Štauber smatra da se pokazalo da postoji vrlo dobar potencijal razumijevanja unutar porodice.

– Pokazalo se da članovi šire sredine predstavljaju mikrosredinu u kojoj se nalazi osoba koja je preživjela nasilje i sve te osobe su jako važne u rehabilitaciji i oporavku, kao i problemu umanjenja stigme – pojasnila je.

Antić-Štauber je naglasila da projekt finansira UNFPA i Ambasada Velike Britanije u BiH. Zajedno realiziraju projekt kako bi pomogli ženama koje su susreću s problemima nakon različitih vrsti nasilja i zlostavljanja.

Korisnice usluga Udruženja “Snaga žene” okupljene na radionici u Tuzli već duži period uživaju podršku i žena iz lokalne zajednice koje učestvuju u aktivnostima ovog udruženja.

Realizirana radionica posljednja je od četiri organizirane u Tuzli. Taj niz bit će nastavljen i u narednoj godini, dok u decembru ove, Udruženju “Snaga žene” preostaje da slične radionice, zbog ukazane potrebe, organizira u Šamcu i Brčkom.

Na vrh