Aktuelno

U Tuzli održana promocija priručnika „Cerebralna paraliza i ja“

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju zajedno sa pet srednjih škola sa područja grada Tuzla ideju o jačanju svijesti o cerebralnoj paralizi pretočio je u priručnik „Cerebralna paraliza i ja“.

– Ideja promocije brošure pod nazivom „Cerebralna paraliza i ja“ nastala je u cilju da se što više promovišu mogućnosti ali i potrebe djece koje imaju cerebralnu paralizu – istakla je Vanesa Malkić, socijalni radnik u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

U izradi brošure učestvovali su učenici Srednje ekonomsko-trgovinske škole, Medicinske, Građevinsko-geodetske, Behram-begove medrese i Gimnazije “Ismet Mujezinović” koja je bila domaćin promocije.

– Mu u našoj školi imamo iskustvo sa takvom djecom. Trenutno imamo učenika koji postiže jako dobre rezultate, omiljen je u školi, ima podršku ostalih učenika, tako da smo zaista sretni što u ovoj školi imamo sve uslove da takva djeca imaju dobar pristup kabinetima i svim aktivnostima koje se dešavaju u školi – kazala je pedagogica u gimnaziji „Ismet Mujezinović“ Tuzla Nura Ćosićkić.

U priručniku je svoje mjesto našla i jedna od pjesama iz zbirke poezije učenika Gimnazije “Ismet Mujezinović” Tuzla Alena Borića koji, kako kaže, nije dozvolio da cerebralna paraliza potisne njegov talenat i uspjeh u školovanju. Smatra da bi mnogi trebali pročitati priručnik koji nosi dvije poruke.

– Prva poruka je za osobe koje nemaju smetnje u razvoju, da obrate pažnju na osobe u njihovoj blizini koje imaju cerebralnu paralizu i da shvate da oni nisu drugačiji od njih. Druga poruka je za osobe sa cerebralnom paralizom  da shvate da nisu drugačiji i da imaju iste ciljeve kao i drugi, samo do tih ciljeva dolaze drugim putem – naglasio je Borić.

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u narednom periodu će promovisati i uspjehe djece sa drugim poteškoćama u razvoju kroz izradu sličnih brošura.

Na vrh