Tuzla

U Tuzli održana debata o jačanju kapaciteta za borbu protiv nasilja nad ženama

U organizaciji Udruženja građana “Vive žene” i Misije OSCE-a u Tuzli, danas je održana debata o jačanju kapaciteta za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.

– Udruženju građana ‘Vive žene’ se kroz dnevni tretman u toku ove godine obratilo 250 žrtava nasilja u porodici zbog različitih razloga. U Sigurnoj kući smo imali smještene 93 žrtve naselje, 50 žena i 43 djece. Što se tiče zvaničnih statistika o femicidu od 2015. do 2020. godine ubijeno je 56 žena, a za ovu godinu imamo podatak da je ubijeno osam žena – kaže koordinatorica u Udruženju građana “Vive žene” Danijela Huremović.

Nasilje u porodici mora se tretirati kao kompleksan problem. Određeni napredak je postignut, ali ne postoji još uvijek adekvatan pristup veoma važnom problemu.

– Nasilje se minimizira, a ne prijavljuje se zbog straha, neznanja ili što smo još uvijek u patrijarhalnom društvu. Ne prijavljuje se jer često nasilnici imaju veze u policiji ili centrima za socijalni rad. Postoje brojni razlozi, ali je sve to individualno, od slučaja do slučaja – kaže Huremović.

Misija OSCE-a u BiH pruža podršku institucijama u BiH.

– Rezultati su takvi da ne pokazuju spremnost institucija da reaguju na način na koji bi trebale. Iz naše perspektive gledano potrebna je mnogo bolja koordinacija institucija, humaniji pristup u odnosu prema žrtvama rodno zasnovanog nasilja. S obzirom da se u društvu percepira da je rodno zasnovano nasilje sfera privatnog života i sami znate da to ne može biti tako i smatramo da relevantne institucije trebaju pokazati više razumijevanja i da trebaju preduzeti konkretne korake. Današnju debatu organizovali smo na način da pozovemo institucije koje su po našem mišljenju bitne, a to su centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, organi pravosuđa i policije. Institucije moraju donijeti akte i raditi na provedbi akata i reagirati na pravovremeni način – kaže šef Terenskog ureda Misije OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić.

Udruženje građana “Vive Žene” tokom ovogodišnje kampanje posebno želi naglasiti važnost podizanja svijesti na svim nivoima, kako kod žrtava nasilja, tako i kod profesionalaca, donosioca zakona, odluka, ali i građana.

Informiranost i razumijevanje nasilja u porodici, posebno o posljedicama nasilja je u fokusu podizanja svijesti, posebno zbog slučajeva femicida koji su se nedavno desili.

Na vrh