News

U Tuzli obilježen nastavak UN Women kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

Tuzla, 3. decembar 2019. godine – U sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koju pod sloganima #isključimostereotipe i #isključimonasilje u BiH provodi UN Women kancelarija u BiH, danas je u Tuzli, u Kući plamena i mira, održan događaj u okviru kojeg su mladi kroz razgovore u formi “žive biblioteke” imali priliku saznati više o načinima sprečavanja nasilja nad ženama i djevojčicama, kao i o tome kako propitivati rodne stereotipe koji dovode do nasilja.

Ovim događajem je označen nastavak kampanje koja je započela u Banjoj Luci na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra.

Želimo ukazati na jedan od uzroka nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a to su rodni stereotipi, odnosno uvriježeni stavovi o razumijevanju pozicije muškaraca i žena u društvu. Nasilje nad ženama u BiH je izuzetno rasprostranjen problem. Puno nevladinih organizacija i vladinih institucija, te pružaoca usluga žrtvama nasilja, se svakodnevno uključuje u tu borbu, a naša nastojanja su da još više ukažemo na neke od uzroka, i da naglasimo važnost prevencije nasilja kako do njega ne bi ni došlo“, kazala je Minja Damjanović, voditeljica projekta na sprečavanju nasilja nad ženama u UN Women BiH.

Kroz razgovore u formi “žive biblioteke” sa osobama koje su direktno uključene u rad na sprečavanju nasilja, srednjoškolci/ke i članovi/ce omladinskih organizacija imali su priliku saznati kako u praksi izgleda njihov rad, šta su rodni stereotipi, na koji način oni mogu dovesti do nasilja nad ženama i djevojčicama, te kako ih propitivati i djelovati preventivno. Sa mladima u Tuzli razgovarali su: Sonja Brčinović iz Centra za socijalni rad Tuzla; Alma Kovačević, inspektorica pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona; Dajana Mirković, vršnjačka edukatorica i romska medijatorica u Udruženju “Romska djevojka”; te Selma Bajramović i Elmir Ibralić iz Udruženja građana “Vive žene” Tuzla.

U Tuzli obilježen nastavak UN Women kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ (5)

Rad sa počiniocima nasilja je sastavni dio Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, a dio ovog rada je i psihosocijalni tretman, kao jedna od zaštitnih mjera. Zajedno sa vladinim institucijama trebamo raditi da se taj proces nadogradi. Svrha rada sa počionicima nasilja je da se povećaju sigurnost i zaštita žrtava nasilja u porodici, te da se počinioci terete i odgovaraju za ono što su učinili. Sve to vodi ka mijenjanju obrazaca ponašanja”, izjavio je Elmir Ibralić iz UG “Vive žene” Tuzla.

Ciljevi postavljeni ovom kampanjom predstavljaju dio redovnih i dugogodišnjih napora UN Women i partnera na sprečavanju nasilja nad ženama u BiH. Globalna akcija, koja širom svijeta poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kada će trećim događajem kampanja biti završena u Sarajevu.

Pratite UN Women BiH profile na društvenim mrežama i pridružite se borbi za sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama!

Na vrh