Aktuelno

U Tuzli naučna konferencija o znamenitim ličnostima u historiji BiH

Dvodnevna naučna konferencija “Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine”, koja će okupiti 32 naučnika iz šest zemalja jugoistočne Evrope, počet će sutra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Organizator ovog skupa je Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli, u saradnji s Arhivom Tuzlanskog kantona, Društvom historičara TK i Centrom za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.

Profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dr.sc. Izet Šabotić rekao je danas na konferenciji za medije da je riječ o jednoj neobičnoj temi za bh. historiografiju, temi koja je posvećena ulozi i značaju historijskih ličnosti u prošlosti BiH.

-Svjedoci smo da historijske ličnosti nose i procese i događaje i pojave, a da se kroz historijska istraživanja istim nije posvetila adekvatna pažnja. Bez izučavanja historije ličnosti, nema potpune historijske priče – poručuje Šabotić.

Po njegovim riječima, znamenite ličnosti o kojima će se govoriti na ovoj naučnoj konferenciji su one od srednjovijekovnog perioda, poput kralja Tvrtka, pa do ličnosti iz osmanskog perioda poput Husein-bega Gradaščevića, kao i ličnosti koje su obilježile Drugi svjetski rat, međuratni period, ali i novije doba, poput kapetana Hajre Mešića.

Šef Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNTZ dr.sc. Sead Selimović smatra da je ova konferencija jedinstvena jer je tema sagledana interdisciplinarno.

Osim historičara koji imaju svoj način razmišljanja i metodologiju istraživanja, Selimović kaže da su uključeni i naučnici drugih profila, poput sociologa, filozofa, politologa ,a po prvi put su se i ekonomisti uključili u pisanje radova na ovu temu.

Organizaciju dvodnevne konferencije “Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine” podržali su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Vlada Tuzlanskog kantona i BH Telecom.

Na vrh