Aktuelno

U Tuzli na ljeto počinje izgradnja hotela vrijedan pet miliona maraka

U skladu sa turističkim razvojem Tuzle pojavila se potreba za otvaranjem hotela. Jedan od njih će biti izgrađen u centru grada, a imat će pogled na kompleks Panonskih jezera.
Hotel pod nazivom Salt City izgradit će tuzlanska kompanija Inproz group na lokalitetu parka Delalića, a vrijednost investicije je pet miliona konvertibilnih maraka.

Direktor kompanije Inproz group Nino Džambić je rekao da je riječ o objektu veličine 1.650 kvadratnih metara, s 25 soba, a pored smještajnih kapaciteta planirano je i formiranje mini restorana sa baštom u parku i pogledom na Panonska jezera, male kongresne sale, malog trim kabineta i male saune sa tuševima.

Početak radova je planiran vjerovatno za maj ili juni 2020. godine, što ne ovisi samo od nas, nego i od Službe za prostorno uređenje i građenje Tuzle. U ovisnosti od vremenskih prilika i mogućnosti, završetak radova i otvaranje hotela planirano je u ljetnoj sezoni 2021. godine, odnosno vjerovatno u julu ili augustu”, naveo je Džambić.

Objekt će biti smješten u užem gradskom jezgru, neposredno u blizini Panonskih jezera i centralne gradske šetnice te će svojim izgledom imati zadatak da ostavi pečat svog vremena i dodatno doprinese kvalitetu mikrolokacije.

Za projektovanje hotela zadužen je arhitekt Nedim Čitaković koji je rekao da je pri projektovanju objekta u funkcionalnom i oblikovnom smislu postajalo nekoliko ključnih faktora, kao što su lokacija, zadovoljenje kvaliteta funkcije prostora, estetske vrijednosti, historijske vrijednosti poput soli, slane vode i slično.

Sama oblikovnost proizilazi iz dva glavna faktora, odnosno lokacije, tj. susjednih objekata koji su uvjetovali stepenasti oblik te gabaritne forme koja korijene pronalazi u grumenu soli kojeg je slana voda isklesala i zaoblila. Objekt svojom formom i funkcijom treba da postane novi reper u centralnoj zoni grada sa 25 visokoopremljenih smještajnih jedinica različite kategorizacije, jednokrevetnih, dvokrevetnih te trokrevetnih soba i apartmana”, precizirao je Čitaković.

Veliki izazov za ovog arhitektu u cijelosti je predstavljalo međusobno usklađenje tlocrtnih zahtjeva, poput organizacije prostora i konstruktivnog rješenja koji moraju biti maksimalno ispunjeni i želje za talasastom formom objekta.

Hotel Salt City će biti građen od savremenih materijala s težnjom da se u najvećoj mjeri ispoštuje osviještenost o zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti.

Na vrh