Aktuelno

U Tuzli će se implementirati ROMACTED program

U Gradskoj upravi Tuzla, danas je održan sastanak tokom kojeg se razgovaralo o Nacrtu Memoranduma o saradnji, u okviru implementacije ROMACTED programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Evropske Komisije i Vijeća Evrope, koja se implementira na području zapadnog Balkana i Turske, sa ciljem promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, sa saradnicama, predstavnica Vijeća Evrope za ROMACTED program, Maja Grujić, predstavnik partnerske organizacije Vijeća Evrope Romalen, iz Kaknja, Mujo Fafulić i vijećnik iz reda nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Tuzla, Nedžad Jusić.

Predstavnica Vijeća Evrope, Maja Grujić, upoznala je prisutne sa ciljevima i aktivnostima, predviđenim tokom realizacije ROMACTED programa, na području partnerskih gradova i općina, u BiH. Ovom prilikom najavila je i zvaničnu konferenciju, koja je planirana krajem marta 2018. godine u Sarajevu, gdje će ujedno biti potpisani i sporazumi o implementaciji između gradova, općina i Vijeća Evrope.

Gradonačelnik Tuzle prihvatio je poziv za saradnju na projektu Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou i predložio da gradska administracija imenuje radnu grupu, koja će biti zadužena za koordinaciju projekta na području grada Tuzla. Gradonačelnik Imamović je naveo da Grad Tuzla djeluje i kao partner Programa podrške implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja i obrazovanja kao i mnogo drugih projekata koji se tiču zaštite prava manjina u Tuzli i BiH.

Tuzla je jedna od 10 lokalnih zajednica u kojima će se implementirati ROMACTED program u Bosni i Hercegovini.

Na vrh