Tuzla

U toku radovi na sanaciji putne infrastrukture na području grada Tuzle

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u okviru redovnih poslova, između ostalog, vodi aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture na području grada Tuzle. U skladu tim, u toku je realizacija velikog broja projekata sanacije puteva u većini mjesnih zajednica na području grada.

Tokom prošlog mjeseca počeli su radovi na sanaciji putne infrastrukture u ulici Dr. Mehmeda Šerbića (Strma ulica) i u dijelu ulice Maršala Tita u Tuzli (od zgrade MUP-a do zgrade Kantonalnog suda). Ugovorena vrijednost ovih radova je oko 694.000,00 KM za Strmu ulicu (uključujući i radopve na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže), te oko 300.000,00 KM za ulicu Maršala Tita.

Pored ovih, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je započela ili će u vrlo kratkom periodu započeti radove na slijedećim putnim pravcima:

 1. Sanacija puta u ulici Ahmeta Kobića, Andrići do 21, MZ Simin Han
 2. Sanacija puta u naselju Repuševac II faza, MZ Donja Obodnica
 3. Sanacija puta u naselju Piljići, MZ Breške
 4. Sanacija puta u naselju Tanovići, MZ Simin Han
 5. Sanacija puta u naselju Pranjići-Ilijaševići, MZ Par selo
 6. Sanacija puta za groblje Čanići, MZ Dobrnja
 7. Sanacija puta u naselju Pavičići, MZ Ljubače
 8. Sanacija puta u ulici Pavla Goranina do broja 114, MZ Kreka
 9. Sanacija puta u naselju Čane, MZ Gornja Lipnica
 10. Sanacija puta u ulici 115. HVO brigade u naselju Gradovrh, MZ Solina
 11. Sanacija puta u ulici Ive Andrića, MZ Batva
 12. Sanacija puta u naselju Brgule, MZ Ljepunice
 13. Sanacija puta u ulici Kozlovačke čete do broja 56, MZ Centar
 14. Sanacija puta u naselju Tufekčići, MZ Ljubače
 15. Sanacija prilaza i prilaznih platoa na gradskom groblju Trnovac
 16. Sanacija puta kroz naselje Grabovica, dio III, MZ Grabovica
 17. Sanacija dijela puta u naselju Tetima (prema groblju Veresike), dio II, MZ Gornja Tuzla
 18. Sanacija dijela ulice VI Bosanske brigade u naselju Kicelj, MZ Slatina
 19. Sanacija ulice Aleja Alije Izetbegovića, MZ Novi Grad II
 20. Sanacija ulice Fikreta Salihovića, dio II, MZ Solana.

Vrijednost ugovorenih radova za 20 navedenih putnih pravaca iznosi oko 2.470.000,00 KM, odnosno ugovorena vrijednost radova za 22 lokacije iznosi oko 3.464.000,00 KM. Sredstva za realizaciju projekata sanacije putne infrastrukture su obezbjeđena u Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu.

Na vrh