Aktuelno

U toku izgradnja još jednog objekta socijalnog stanovanja u Tuzli

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, posjetio je, danas, gradilište u ulici Husinskih rudara, u naselju Miladije, gdje je u toku izgradnja objekta socijalnog stanovanja. U okviru projekta “Podrška CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, Grad Tuzla je potpisao sporazum sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Kantonalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak, te je kao jedan od 46 općina i gradova ušao u projekat izgradnje objekata socijalnog stanovanja.

“Grad Tuzla će, kroz implementaciju potpisanog Sporazuma, osigurati trajna održiva rješenja u pogledu stambenog zbrinjavanja i socijalne zaštite za sve kategorije osoba koje žive u kolektivnom centru i alternativnom smještaju na području Grada. Ovim projektom polako se povećava gradski fond društvenih stanova. Kada imate fond stanova, onda iz tog fonda možete da pravite nove stanove. Sada, nakon što se desila privatizacija stanova iz nekadašnjeg stambenog fonda, idemo od početka i povećavamo fond društvenih stanova. Riječ je o kreditnim sredstvima Evropske investicijske banke, za koja se zadužila država BiH i sredstvima Grada Tuzla. Vrijednost projekta je 4.127.672 eura, dok je doprinos Grada Tuzla 1.254.154 eura. Za objekte na lokalitetu Miladije, Grad Tuzla je do sada je izdvojio 1.169.008,40 KM. Za objekte na lokalitetu Solina, gdje je planirana izgradnja četiri lamele, izdvojeno je 857.188,20 KM, što nije konačan iznos. Imat ćemo ukupno, na kraju, 220 stanova jer već imamo pedesetak izgrađenih. Projektom će biti riješeno 97 porodica raseljenih lica koja su smještena u kolektivnim centrima, kao i 53 porodice iz reda osoba u stanju socijalne potrebe koji su građani Tuzle”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

IMG_7155

Realizacijom ovog projekta, koji podrazumijeva izgradnju 150 stanova, u devet lamela, na lokalitetu Miladije i Solina, u mjesnoj zajednici Kreka, omogućena je izgradnja ambulante, dok će u mjesnoj zajednici Solina biti omogućena izgradnja obdaništa. Izvođač radova “Tehnograd company” d.o.o. Tuzla i preduzeće koje vrši nadzor nad izvođenjem radova Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka, uvedeni su u posao 08.02.2018. godine, na lokalitetu Miladije. Rok za izvođenja radova za Blok A, lamela A2 i A3 i Blok B, lamela B1, B2 i B3 je 15 mjeseci. Kvadratura stanova u Miladijama kreće se od 33 do 46 m2. Početak izgradnje objekata na lokalitetu Solina očekuje se u narednom periodu”, izjavila je Admira Atić Tupković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica.

Na vrh